Explore Pen Drawings, Ballpoint Pen, and more!

Explore related topics

by Jaime de la Torre (de la torre art) with ballpoint pen

by Jaime de la Torre (de la torre art) with ballpoint pen

Ballpoint Pen Art by Ler Huang ❤ liked on Polyvore featuring home, home decor and wall art

Ballpoint Pen Art by Ler Huang ❤ liked on Polyvore featuring home, home decor and wall art

Most Realistic Ballpoint Pen Drawings by Juan Francisco Casas - Pondly

Most Realistic Ballpoint Pen Drawings by Juan Francisco Casas

Most Realistic Ballpoint Pen Drawings by Juan Francisco Casas - Pondly

by Jaime de la Torre (de la torre art) with ballpoint pen

by Jaime de la Torre (de la torre art) with ballpoint pen

alfonso bassave by Jaime de la Torre (de la torre art) with ballpoint pen

alfonso bassave by Jaime de la Torre (de la torre art) with ballpoint pen

Trong những năm tháng thanh xuân này, có biết bao nhiêu mối tình thầm lặng lẽ ẩn náu, vĩnh viễn không có ngày thấy được ánh sáng mặt trời. Có lẽ khi họp lớp nhiều năm sau, sẽ có một ông già râu tóc bạc phơ, cười nói: “Mấy chục năm trước, tôi từng thích cậu, lúc cậu đang tuổi như hoa.”

Trong những năm tháng thanh xuân này, có biết bao nhiêu mối tình thầm lặng lẽ ẩn náu, vĩnh viễn không có ngày thấy được ánh sáng mặt trời. Có lẽ khi họp lớp nhiều năm sau, sẽ có một ông già râu tóc bạc phơ, cười nói: “Mấy chục năm trước, tôi từng thích cậu, lúc cậu đang tuổi như hoa.”

arya stark by Jaime de la Torre (de la torre art) with ballpoint pen

arya stark by Jaime de la Torre (de la torre art) with ballpoint pen

Ballpoint pen #portrait #illustration by Enem Bosokah #art #Africa  http://whudat.de/photorealistic …

Nick C. Roberts on

Collection of the Photorealistic Portraits Created With Simple Ball Point Pens by African Artist Enam Bosokah.

petyr baelish by Jaime de la Torre (de la torre art) with ballpoint pen

petyr baelish by Jaime de la Torre (de la torre art) with ballpoint pen

nacho fresneda  by Jaime de la Torre (de la torre art) with ballpoint pen

nacho fresneda by Jaime de la Torre (de la torre art) with ballpoint pen

Pinterest
Search