Pinterest

Explore these ideas and much more!

השומריה בהונגריה 1946

השומריה בהונגריה 1946

חינוך - פעוטות

חינוך - פעוטות

עליה על הקרקע של גרעין 1 במאי  1948

עליה על הקרקע של גרעין 1 במאי 1948

השומריה בהונגריה 1946

השומריה בהונגריה 1946

הקמת צריף ואוהלים ביום י עליה על הקרקע 1948

הקמת צריף ואוהלים ביום י עליה על הקרקע 1948

חברות הנוער

חברות הנוער

פתיחת דואר נע אשרת - טקס במועצה איזורית געתון

פתיחת דואר נע אשרת - טקס במועצה איזורית געתון

משק ילדים

משק ילדים

עליה על הקרקע של גרעין 1 במאי  1948

עליה על הקרקע של גרעין 1 במאי 1948

בתי הקיבוץ בשנים ראשונות

בתי הקיבוץ בשנים ראשונות

מטע האבוקדו

מטע האבוקדו

גרעין 1 במאי במחנה מאסר בקפריסין  1946

גרעין 1 במאי במחנה מאסר בקפריסין 1946

קייטנת ילדי האיזור - הופעת בנים פירמידה 10

קייטנת ילדי האיזור - הופעת בנים פירמידה 10

קבוצת ילדים עם שתי מטפלות 1960

קבוצת ילדים עם שתי מטפלות 1960

הצגת סיום מוסד חינוכי קבוצת טל 1983

הצגת סיום מוסד חינוכי קבוצת טל 1983

תמונה - הגדלת תמונה עם לייטבוקס

תמונה - הגדלת תמונה עם לייטבוקס