Explore these ideas and much more!

ตะวันลับฟ้า

ตะวันลับฟ้า

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

Lumpinee park

Lumpinee park

เพศึกษาเป็นการตอบปัญหาเรื่องเพศในแต่ละยุค แต่ละสมัย เรื่องเพศคือสิ่งสะท้อนพลวัตรแห่งสังคม มนุษย์ไม่เคยหยุดนิ่งทำให้เพศศาสตรศึกษาปรับตัวตามความเป็นไปของมนุษย์

เพศึกษาเป็นการตอบปัญหาเรื่องเพศในแต่ละยุค แต่ละสมัย เรื่องเพศคือสิ่งสะท้อนพลวัตรแห่งสังคม มนุษย์ไม่เคยหยุดนิ่งทำให้เพศศาสตรศึกษาปรับตัวตามความเป็นไปของมนุษย์

Lumpini Park, Bangkok

Lumpini Park, Bangkok

Pinterest
Search