Explore Ma Hai, Practiced Medicine and more!

Explore related topics

One of the legendary figures of Red China -- an American doctor known as Ma Hai Te, who practiced medicine in Shanghai until 1937, then walked across the line, to join the Communists, marry a Chinese movie actress (who had similarly fled from Nationalist

One of the legendary figures of Red China -- an American doctor known as Ma Hai Te, who practiced medicine in Shanghai until 1937, then walked across the line, to join the Communists, marry a Chinese movie actress (who had similarly fled from Nationalist

Zai Thuần Dương Lời của Y Xuy: @ đại ma vương trong tiểu bang hội Coi như quà tạ lễ cho bộ trang phục lần trước dùng khinh công Cái Bang khiến ta ngã chết hai lần (một lần hai đứa cùng chết, một lần chỉ có ta chết, va vào vách núi, nửa đoạn thân thể bay từ khe núi máu thịt tung tóe), cảm thấy trên tranh chỉ có Đào Lý Mã là lương tâm còn sót lại của ta... Zinny: Đào Lý Mã chắc là chỉ con ngựa, mình chỉ biết đây là một nhiệm vụ trong game :?

Zai Thuần Dương Lời của Y Xuy: @ đại ma vương trong tiểu bang hội Coi như quà tạ lễ cho bộ trang phục lần trước dùng khinh công Cái Bang khiến ta ngã chết hai lần (một lần hai đứa cùng chết, một lần chỉ có ta chết, va vào vách núi, nửa đoạn thân thể bay từ khe núi máu thịt tung tóe), cảm thấy trên tranh chỉ có Đào Lý Mã là lương tâm còn sót lại của ta... Zinny: Đào Lý Mã chắc là chỉ con ngựa, mình chỉ biết đây là một nhiệm vụ trong game :?

OTTIMO CICERONIANO | «Se hai un giardino e una biblioteca hai tutto», Cicerone... ma anche un solo libro può bastare per avere tutto ciò che ti serve.

OTTIMO CICERONIANO | «Se hai un giardino e una biblioteca hai tutto», Cicerone... ma anche un solo libro può bastare per avere tutto ciò che ti serve.

allaboutchinese:  那些花 Those Flowers  海芋 Hǎiyù - Common Calla, Lily of the Nile (Hải Dụ) 琉璃苣 Liúlíjù - (Lưu Ly Cự) 水仙 Shuǐxiān - Narcissus (Thủy Tiên) 雏菊 Chújú - Daisy (Sồ Cúc - Cúc Dại) 万寿菊 Wànshòujú - Marigold (Cúc Vạn Thọ) 风信子 Fēngxìnzi - Hyacinth (Phong Tín Tử) 亚麻 Yàmá - Flax (Á Ma) 茉莉 Mòlì - Jasmine (Mạt Lị - Hoa Lài) 莲花 Liánhuā - Lotus (Liên Hoa - Hoa Sen) 梅花 Méihuā - Plum Blossom (Mai Hoa - Hoa Mai) 玫瑰 Méiguī - Rose (Mân Côi - Hoa Hồng) 藏红花 Zànghónghuā - Saffron Crocus (Tạng Hồng Hoa)…

allaboutchinese: 那些花 Those Flowers 海芋 Hǎiyù - Common Calla, Lily of the Nile (Hải Dụ) 琉璃苣 Liúlíjù - (Lưu Ly Cự) 水仙 Shuǐxiān - Narcissus (Thủy Tiên) 雏菊 Chújú - Daisy (Sồ Cúc - Cúc Dại) 万寿菊 Wànshòujú - Marigold (Cúc Vạn Thọ) 风信子 Fēngxìnzi - Hyacinth (Phong Tín Tử) 亚麻 Yàmá - Flax (Á Ma) 茉莉 Mòlì - Jasmine (Mạt Lị - Hoa Lài) 莲花 Liánhuā - Lotus (Liên Hoa - Hoa Sen) 梅花 Méihuā - Plum Blossom (Mai Hoa - Hoa Mai) 玫瑰 Méiguī - Rose (Mân Côi - Hoa Hồng) 藏红花 Zànghónghuā - Saffron Crocus (Tạng Hồng Hoa)…

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search