Explore Bamboo Plants, Bamboo Tree and more!

Explore related topics

Tre và dương xỉ   Một ngày tôi quyết định sẽ từ bỏ. Từ bỏ công việc mọi mối quan hệ từ bỏ mọi mong ước hi vọng của mình. Tôi muốn từ bỏ cuộc sống. Tôi đã đến tìm và nói chuyện với Chúa.  ảnh minh họa  "Thưa Chúa Người có thể cho con một lí do để không từ bỏ cuộc sống của con không?".  Chúa rất ngạc nhiên khi tôi hỏi câu đó. "Con hãy nhìn đây" - Chúa lên tiếng - "Con có nhìn thấy cây dương xỉ và cây tre này không?".  "Có"- Tôi kính cẩn trả lời.  "Khi ta gieo hạt của dương xỉ và cây tre ta đã…

Tre và dương xỉ Một ngày tôi quyết định sẽ từ bỏ. Từ bỏ công việc mọi mối quan hệ từ bỏ mọi mong ước hi vọng của mình. Tôi muốn từ bỏ cuộc sống. Tôi đã đến tìm và nói chuyện với Chúa. ảnh minh họa "Thưa Chúa Người có thể cho con một lí do để không từ bỏ cuộc sống của con không?". Chúa rất ngạc nhiên khi tôi hỏi câu đó. "Con hãy nhìn đây" - Chúa lên tiếng - "Con có nhìn thấy cây dương xỉ và cây tre này không?". "Có"- Tôi kính cẩn trả lời. "Khi ta gieo hạt của dương xỉ và cây tre ta đã…

Bug-Out Survival: April 2010

Bug-Out Survival: April 2010

Pinterest
Search