Pinterest

Explore these ideas and more!

百丽吧 - 天津第一人气时尚消费分享社区 | 天津购物海淘美食旅游结婚装修孕宝汽车

百丽吧 - 天津第一人气时尚消费分享社区 | 天津购物海淘美食旅游结婚装修孕宝汽车

Amazing Cosplay, Chinese Culture, Beautiful Asian Girls, Asian Style, Asian Fashion, Ethnic, Asian Art, Asian Beauty, Hanfu

微博

Asian Girlfriends, China Girl, Chinese Dresses, Chinese Clothing, Hanfu, Chinese Style, Ethnic Fashion, Geisha, Asian Beauty

Chinese Dresses, Chinese Culture, Hanfu, Pretty Asian, China Girl, Exotic Women, Elegant Lady, Traditional Clothes, Asian Ladies

"Hoa sẽ không vì bị bạn lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa; nhưng người có thể vì sự bỏ lỡ của bạn mà chớp mắt trở thành người lạ." ( Bạch Lạc Mai)

"Hoa sẽ không vì bị bạn lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa; nhưng người có thể vì sự bỏ lỡ của bạn mà chớp mắt trở thành người lạ." ( Bạch Lạc Mai)

A

Geisha, Hanfu, Oriental, Kimonos, Chinese Culture, Fantasy Gowns, Asian Beauty, Magick, Board

Hoa mai năm đó không biết đã nở rụng biết bao mùa, sân tường nhà ai đã mấy bận rêu phong xanh lá, mà bóng người thương vẫn hoài bặt âm.....

Hoa mai năm đó không biết đã nở rụng biết bao mùa, sân tường nhà ai đã mấy bận rêu phong xanh lá, mà bóng người thương vẫn hoài bặt âm.....