Explore A4, Web Site and more!

แนะนำสินค้าใหม่ !!! สำหรับลูกค้าที่ซื้อสลิปเงินเดือน แบบซองผนึก ขนาด A4 สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ในแบบฟอร์ม สลิปเงินเดือนขนาด A4....โดยสะดวกรวดเร็วสวยงาม พร้อมใช้งาน

แนะนำสินค้าใหม่ !!! สำหรับลูกค้าที่ซื้อสลิปเงินเดือน แบบซองผนึก ขนาด A4 สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ในแบบฟอร์ม สลิปเงินเดือนขนาด A4....โดยสะดวกรวดเร็วสวยงาม พร้อมใช้งาน

ลดหย่อนภาษีทานข้าวนอกบ้าน #businessplus #Payroll‬ #salarysoftware #BusinessPlusPayroll #PayrollSoftware #PayrollSolution #hrsoftware #restaurant #retail #manufacturing #payrollselfservice

ลดหย่อนภาษีทานข้าวนอกบ้าน #businessplus #Payroll‬ #salarysoftware #BusinessPlusPayroll #PayrollSoftware #PayrollSolution #hrsoftware #restaurant #retail #manufacturing #payrollselfservice

เราจะต้องนำส่งเอกสารสิ้นปีให้กับหน่วยงานทางราชการเรารู้หรือไม่ ว่าแต่ละรายงานมีวันที่กำหนดส่งเป็นวันที่เท่าไหร่บ้าง ?  #businessplus #Payroll‬ #salarysoftware #BusinessPlusPayroll #PayrollSoftware #PayrollSolution #hrsoftware #restaurant #retail #manufacturing #payrollselfservice

เราจะต้องนำส่งเอกสารสิ้นปีให้กับหน่วยงานทางราชการเรารู้หรือไม่ ว่าแต่ละรายงานมีวันที่กำหนดส่งเป็นวันที่เท่าไหร่บ้าง ? #businessplus #Payroll‬ #salarysoftware #BusinessPlusPayroll #PayrollSoftware #PayrollSolution #hrsoftware #restaurant #retail #manufacturing #payrollselfservice

รู้ยังเอ่ย?? ... โปรแกรมเงินเดือนเวอร์ชั่น 6.0 รองรับค่าลดหย่อนของสรรพากรที่เพิ่มเติมในปี 2558 เรียบร้อยแล้วนะ ซึ่งมีเพิ่มเติมบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ #businessplus #Payroll‬ #salarysoftware #BusinessPlusPayroll #PayrollSoftware #PayrollSolution #hrsoftware #restaurant #retail #manufacturing #payrollselfservice

รู้ยังเอ่ย?? ... โปรแกรมเงินเดือนเวอร์ชั่น 6.0 รองรับค่าลดหย่อนของสรรพากรที่เพิ่มเติมในปี 2558 เรียบร้อยแล้วนะ ซึ่งมีเพิ่มเติมบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ #businessplus #Payroll‬ #salarysoftware #BusinessPlusPayroll #PayrollSoftware #PayrollSolution #hrsoftware #restaurant #retail #manufacturing #payrollselfservice

เราจะพาดูการพิมพ์รายงานสิ้นปี เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการกันค่ะ #businessplus #Payroll‬ #salarysoftware #BusinessPlusPayroll #PayrollSoftware #PayrollSolution #hrsoftware #restaurant #retail #manufacturing #payrollselfservice

เราจะพาดูการพิมพ์รายงานสิ้นปี เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการกันค่ะ #businessplus #Payroll‬ #salarysoftware #BusinessPlusPayroll #PayrollSoftware #PayrollSolution #hrsoftware #restaurant #retail #manufacturing #payrollselfservice

Business Plus ERP สำหรับธุรกิจ(Drugstore)    ถือเป็นอีกทางเลือกที่เจ้าของกิจการในการจัดการกระบวนการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และยังมีรายงานช่วยตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลแบบง่ายๆ พร้อมรายงาน ขย. สามารถจัดพิมพ์บัญชียาได้อย่าสมบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินเป็นร้านยาคุณภาพได้ #businessplus #ERP #รายงานขย. #Drugstore #Medicinepos #Pharmacyshop #Drugstoreprogram #Medicineprogram #pharmacy #โปรแกรมPOS

Business Plus ERP สำหรับธุรกิจ(Drugstore) ถือเป็นอีกทางเลือกที่เจ้าของกิจการในการจัดการกระบวนการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และยังมีรายงานช่วยตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลแบบง่ายๆ พร้อมรายงาน ขย. สามารถจัดพิมพ์บัญชียาได้อย่าสมบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินเป็นร้านยาคุณภาพได้ #businessplus #ERP #รายงานขย. #Drugstore #Medicinepos #Pharmacyshop #Drugstoreprogram #Medicineprogram #pharmacy #โปรแกรมPOS

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Business Plus Payroll เทคนิคการทำเงินเดือนอย่างมืออาชีพ พร้อมด้วย Job Cost System ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงาน สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ณ ศูนย์บริการ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ซอยบรมราชชนนี 39 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 13:30-16:30 น. * จำกัดเพียง 20 ที่นั่ง  http://www.businessplus.co.th/download/seminar-pr/09-09-59/Index.html  #businessplus #Payrollsolution #ระบบเงินเดือน #โปรแกรมเงินเดือน #โปรแกรมเงินเดือนรับเหมาก่อสร้าง #ระบบเงินเดือนธุรกิจรับเหมาก

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Business Plus Payroll เทคนิคการทำเงินเดือนอย่างมืออาชีพ พร้อมด้วย Job Cost System ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงาน สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ณ ศูนย์บริการ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ซอยบรมราชชนนี 39 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 13:30-16:30 น. * จำกัดเพียง 20 ที่นั่ง http://www.businessplus.co.th/download/seminar-pr/09-09-59/Index.html #businessplus #Payrollsolution #ระบบเงินเดือน #โปรแกรมเงินเดือน #โปรแกรมเงินเดือนรับเหมาก่อสร้าง #ระบบเงินเดือนธุรกิจรับเหมาก

ขอเรียนเชิญเขารวมสัมมนา เครื่องมือเพิ่มยอดขายและนับสินค้า ด้วย Business Plus Collector บน Android เสริมด้วย เทคนิคการบริหารคงคลัง โดย Business Plus ERP ณ หองสัมมนา บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จํากัด ซอยบรมราชชนนี 39 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13:30-16:00 น. http://www.businessplus.co.th/download/E-Marketing/E-Marketing_Collector5-10-59/Collector.html #seminar #seminarbusinessplus #businessplus #consignment #ระบบบัญชี #โปรแกรมระบบบัญชี #โปรแกรมERP #erpsoftware

ขอเรียนเชิญเขารวมสัมมนา เครื่องมือเพิ่มยอดขายและนับสินค้า ด้วย Business Plus Collector บน Android เสริมด้วย เทคนิคการบริหารคงคลัง โดย Business Plus ERP ณ หองสัมมนา บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จํากัด ซอยบรมราชชนนี 39 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13:30-16:00 น. http://www.businessplus.co.th/download/E-Marketing/E-Marketing_Collector5-10-59/Collector.html #seminar #seminarbusinessplus #businessplus #consignment #ระบบบัญชี #โปรแกรมระบบบัญชี #โปรแกรมERP #erpsoftware

สุดยอดโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP เป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความถูกต้องตั้งแต่เรื่องของสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้า ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของสินค้าได้ทันที วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่ควรจะจัดเก็บ ตลอดจนควบคุมเรื่องเอกสารทั้งหมด (Document Flow) ควบคุมความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) เชื่อมโยงถึงการ์ดลูกหนี้ การ์ดเจ้าหนี้ และระบบบัญชี โดยอัตโนมัติ #businessplus #INVENTORY  #businesspluserp #INVENTORYSYSTEM #businessplusaccount #erpsolution

สุดยอดโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP เป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความถูกต้องตั้งแต่เรื่องของสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้า ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของสินค้าได้ทันที วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่ควรจะจัดเก็บ ตลอดจนควบคุมเรื่องเอกสารทั้งหมด (Document Flow) ควบคุมความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) เชื่อมโยงถึงการ์ดลูกหนี้ การ์ดเจ้าหนี้ และระบบบัญชี โดยอัตโนมัติ #businessplus #INVENTORY #businesspluserp #INVENTORYSYSTEM #businessplusaccount #erpsolution

แนะนำ ตัวอย่างรายงานสำหรับธุรกิจเครื่องเขียน รายงานยอดเสนอราคาเทียบทุน / กำไร รายงานสินคาคางสงตามผูจำหนายหลัก แบบฟอรมจัดซื้อจัดจาง (สำหรับหนวยงานราชการโดยเฉพาะ) ฯลฯ #BUSINESSPLUSERP #Pointofsales #POSRETAIL#BUSINESSPLUS #ERPSOFTWARE #BUSINESSPLUSPOS#ERPStationery #Possoftware #posStationery#businessplusaccount #businessplusstationery บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO., LTD.) 0-2880-8800 Call Center Auto 30 lines เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.

แนะนำ ตัวอย่างรายงานสำหรับธุรกิจเครื่องเขียน รายงานยอดเสนอราคาเทียบทุน / กำไร รายงานสินคาคางสงตามผูจำหนายหลัก แบบฟอรมจัดซื้อจัดจาง (สำหรับหนวยงานราชการโดยเฉพาะ) ฯลฯ #BUSINESSPLUSERP #Pointofsales #POSRETAIL#BUSINESSPLUS #ERPSOFTWARE #BUSINESSPLUSPOS#ERPStationery #Possoftware #posStationery#businessplusaccount #businessplusstationery บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO., LTD.) 0-2880-8800 Call Center Auto 30 lines เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.

Pinterest
Search