Explore Chơi Gia, Mình Tin and more!

Explore related topics

Trò chơi phân loại (hay còn gọi là trò Scategories) là trò chơi gia đình (family game) rất đơn giản và vui vẻ. Có thể có nhiều người đã nghe nói về trò chơi nay nhưng mình tin rằng rất ít các bố mẹ áp dụng trò này với con mình. Hôm nay, mình viết bải viết với mục đích giới thiệu tới mọi người về trò chơi này, đơn giản chỉ với một tờ giấy và một chiếc bút, bạn sẽ có một buổi tối thật vui và ý nghĩa bên gia đình, đặc biệt là dành cho những đứa con của mình.

Trò chơi phân loại (hay còn gọi là trò Scategories) là trò chơi gia đình (family game) rất đơn giản và vui vẻ. Có thể có nhiều người đã nghe nói về trò chơi nay nhưng mình tin rằng rất ít các bố mẹ áp dụng trò này với con mình. Hôm nay, mình viết bải viết với mục đích giới thiệu tới mọi người về trò chơi này, đơn giản chỉ với một tờ giấy và một chiếc bút, bạn sẽ có một buổi tối thật vui và ý nghĩa bên gia đình, đặc biệt là dành cho những đứa con của mình.

This Fine Motor Busy Bag involves matching colours by pressing and pinching the peg onto the matching coloured flower or button shape. It is a great activity for developing fine motors skills and coordination and also colour recognition.

A tutorial on a super simple DIY Felt Weather Board with amazingly cute shapes. Free printable weather shapes included. Not crafty? No problem, check out our link to Etsy felt artistes too!

DIY Felt Weather Board with FREE Printable Weather Shapes

A tutorial on a super simple DIY Felt Weather Board with amazingly cute shapes. Free printable weather shapes included. Not crafty? No problem, check out our link to Etsy felt artistes too!

Cutting Table: Shredded paper, tissue paper, string, ribbon, cardboard, plastic and some cutting practice paper. Fine motor skills.

Cutting Table: Shredded paper, tissue paper, string, ribbon, cardboard, plastic and some cutting practice paper. Fine motor skills.

Mom to 2 Posh Lil Divas: 55 Ways to Make Handwriting Practice FUN for Kids {Get Ready for K Through Play}

Mom to 2 Posh Lil Divas: 55 Ways to Make Handwriting Practice FUN for Kids {Get Ready for K Through Play}

Pinterest
Search