Explore these ideas and much more!

https://negaresh.org #پشتکار #موفقیت #نگرش ستيز من تنها با تاريكي است و براي نبرد با تاريكي شمشير نميكشم، چراغ مي افروزم...

https://negaresh.org #پشتکار #موفقیت #نگرش ستيز من تنها با تاريكي است و براي نبرد با تاريكي شمشير نميكشم، چراغ مي افروزم...

https://negaresh.org #مثبت_اندیشی #نگرش بیدار شدن برای دیدن یک روز زیبای دیگر یک نعمت است،آنرا دست کم نگیرید...قدرش را بدانید و خوشحال باشید از اینکه زنده آید....

https://negaresh.org #مثبت_اندیشی #نگرش بیدار شدن برای دیدن یک روز زیبای دیگر یک نعمت است،آنرا دست کم نگیرید...قدرش را بدانید و خوشحال باشید از اینکه زنده آید....

https://negaresh.org #انسان #قضاوت #نگرش

https://negaresh.org #انسان #قضاوت #نگرش

#انسان #عشق #نگرش https://negaresh.org روزهای آخر پاییز شده و همه دم میزنند از شمردن جوجه ها!!!! اما تو بشمار تعداد دل هایی را که به دست آورده ای....! بشمار تعداد لبخند هایی که بر لب دوستانت نشانده ای...! بشمار تعداد اشک هایی که از سر شوق و یا غم ریخته ای...! فصل زردی بود اما تو چقدر سبز بودی نگران جوجه ها هم نباش آن ها را بعدا با هم خواهیم شمرد !!

#انسان #عشق #نگرش https://negaresh.org روزهای آخر پاییز شده و همه دم میزنند از شمردن جوجه ها!!!! اما تو بشمار تعداد دل هایی را که به دست آورده ای....! بشمار تعداد لبخند هایی که بر لب دوستانت نشانده ای...! بشمار تعداد اشک هایی که از سر شوق و یا غم ریخته ای...! فصل زردی بود اما تو چقدر سبز بودی نگران جوجه ها هم نباش آن ها را بعدا با هم خواهیم شمرد !!

.
#شروع #خواست #اشتیاق

#شروع #خواست #اشتیاق

.
#دانستن #عمل #موفقیت #نگرش #کامران_صحت

#دانستن #عمل #موفقیت #نگرش #کامران_صحت

#کار_آفرینی# نگرش

#کار_آفرینی# نگرش

https://negaresh.org #ریسک_بزرگ #هدف #نگرش

https://negaresh.org #ریسک_بزرگ #هدف #نگرش

Pinterest
Search