Explore Medicine, Fas and more!

Explore related topics

برگزارکنندگان: #دانشگاه_صنعتی_شریف، #پژوهشکده_مهندسی_پزشکی و #سیستم_های_سلامت زمان برگزاری: 4 الی 5 اسفند 1394 ارسال خلاصه #مقالات: 1 بهمن 1394 مکان برگزاری: #تهران، #مرکز_همایش_های_رازی  hgnt.sharif.ir #ويكي #فارما #WikiPharma www.wikipharma.me #‏خدايا  #‎Khodaya www.khodaya.com #آریاسان #AriaSun www.ariasun.co

برگزارکنندگان: #دانشگاه_صنعتی_شریف، #پژوهشکده_مهندسی_پزشکی و #سیستم_های_سلامت زمان برگزاری: 4 الی 5 اسفند 1394 ارسال خلاصه #مقالات: 1 بهمن 1394 مکان برگزاری: #تهران، #مرکز_همایش_های_رازی hgnt.sharif.ir #ويكي #فارما #WikiPharma www.wikipharma.me #‏خدايا #‎Khodaya www.khodaya.com #آریاسان #AriaSun www.ariasun.co

« سمپوزیوم ایمیون سل تراپی در سرطان ( ‫#‏ويكي‬ ‫#‏فارما‬ ‪#‎WikiPharma‬ ) » برگزارکنندگان: ‫#‏پژوهشکده_سرطان_پستان‬ ‫#‏جهاد_دانشگاهی‬، ‫#‏پژوهشکده‬ ‫#‏بیماری_های_کبد‬ و ... #ويكي #فارما #WikiPharma www.wikipharma.me ‫#‏خدايا‬ ‪#‎Khodaya‬ www.khodaya.com ‫#‏آریاسان‬ ‪#‎AriaSun‬ www.ariasun.co

« سمپوزیوم ایمیون سل تراپی در سرطان ( ‫#‏ويكي‬ ‫#‏فارما‬ ‪#‎WikiPharma‬ ) » برگزارکنندگان: ‫#‏پژوهشکده_سرطان_پستان‬ ‫#‏جهاد_دانشگاهی‬، ‫#‏پژوهشکده‬ ‫#‏بیماری_های_کبد‬ و ... #ويكي #فارما #WikiPharma www.wikipharma.me ‫#‏خدايا‬ ‪#‎Khodaya‬ www.khodaya.com ‫#‏آریاسان‬ ‪#‎AriaSun‬ www.ariasun.co

#متوکلوپرامید با نام تجاری #پلادیک (Pladic#) به دلیل اثرات #ضد_تهوع مورد استفاده قرار می گیرد. این #دارو #محرک_قسمت_های_فوقانی #دستگاه_گوارش است و بدون اثر بر #ترشح_معده، #صفرا و #پانکراس، باعث #افزایش_سرعت_تخلیه_معده می شود. #ويكي #فارما #WikiPharma www.wikipharma.me #‏خدايا  #‎Khodaya www.khodaya.com #آریاسان #AriaSun www.ariasun.co

#متوکلوپرامید با نام تجاری #پلادیک (Pladic#) به دلیل اثرات #ضد_تهوع مورد استفاده قرار می گیرد. این #دارو #محرک_قسمت_های_فوقانی #دستگاه_گوارش است و بدون اثر بر #ترشح_معده، #صفرا و #پانکراس، باعث #افزایش_سرعت_تخلیه_معده می شود. #ويكي #فارما #WikiPharma www.wikipharma.me #‏خدايا #‎Khodaya www.khodaya.com #آریاسان #AriaSun www.ariasun.co

« دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان ( ‫#‏ويكي‬ ‫#‏فارما‬ ‪#‎WikiPharma‬ ) » webinar.semums.ac.ir/arcsem/ #ويكي #فارما #WikiPharma www.wikipharma.me ‫#‏خدايا‬ ‪#‎Khodaya‬ www.khodaya.com ‫#‏آریاسان‬ ‪#‎AriaSun‬ www.ariasun.co

« دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان ( ‫#‏ويكي‬ ‫#‏فارما‬ ‪#‎WikiPharma‬ ) » webinar.semums.ac.ir/arcsem/ #ويكي #فارما #WikiPharma www.wikipharma.me ‫#‏خدايا‬ ‪#‎Khodaya‬ www.khodaya.com ‫#‏آریاسان‬ ‪#‎AriaSun‬ www.ariasun.co

برگزار کنندگان: #دانشگاه_آزاد_اسلامی_قم، #انجمن_اورولوژی_ایران زمان برگزاری: 4 الی 4 اسفند 1394 ارسال خلاصه مقالات: 30 دی 1394 مکان برگزاری: #قم، #تالار_غدیر #دانشگاه_آزاد_اسلامی_قم  hamayesh.qom-iau.ac.ir #ويكي #فارما #WikiPharma www.wikipharma.me #‏خدايا  #‎Khodaya www.khodaya.com #آریاسان #AriaSun www.ariasun.co

برگزار کنندگان: #دانشگاه_آزاد_اسلامی_قم، #انجمن_اورولوژی_ایران زمان برگزاری: 4 الی 4 اسفند 1394 ارسال خلاصه مقالات: 30 دی 1394 مکان برگزاری: #قم، #تالار_غدیر #دانشگاه_آزاد_اسلامی_قم hamayesh.qom-iau.ac.ir #ويكي #فارما #WikiPharma www.wikipharma.me #‏خدايا #‎Khodaya www.khodaya.com #آریاسان #AriaSun www.ariasun.co

« چهارمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران ( #‏ويكي  #‏فارما  #‎WikiPharma ) » برگزارکنندگان: #انجمن_قلب_و_عروق_ایران، #انجمن_جراحان_قلب_ایران، #انجمن_بیهوشی_قلب_ایران، #انجمن_پرستاران_قلب_ایران، #انجمن_تکنولوژی_گردش_خون، #انجمن_فیزیوتراپی_قلب_ایران  #ويكي #فارما #WikiPharma www.wikipharma.me #‏خدايا  #‎Khodaya www.khodaya.com #آریاسان #AriaSun www.ariasun.co

« چهارمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران ( #‏ويكي #‏فارما #‎WikiPharma ) » برگزارکنندگان: #انجمن_قلب_و_عروق_ایران، #انجمن_جراحان_قلب_ایران، #انجمن_بیهوشی_قلب_ایران، #انجمن_پرستاران_قلب_ایران، #انجمن_تکنولوژی_گردش_خون، #انجمن_فیزیوتراپی_قلب_ایران #ويكي #فارما #WikiPharma www.wikipharma.me #‏خدايا #‎Khodaya www.khodaya.com #آریاسان #AriaSun www.ariasun.co

از #آتنولول عمدتا برای #درمان #فشار_خون و #آنژين_صدري استفاده می شود. این دارو بطور اختصاصی گیرنده‌های بتا سمپاتیک که بیشتر در سلول های #قلب دیده می‌شود را مهار می کند و موجب شل شدن عضله قلب و عضلات دیواره عروق می شود. علاوه براین آتنولول در درمان #بیماران مبتلا به دردهای قلبی به دلیل #نارسایی_عروق_کرونر نیز کاربرد دارد. #ويكي فارما #WikiPharma www.wikipharma.me #خدايا #Khodaya www.khodaya.com #آریاسان #AriaSun www.ariasun.co

از #آتنولول عمدتا برای #درمان #فشار_خون و #آنژين_صدري استفاده می شود. این دارو بطور اختصاصی گیرنده‌های بتا سمپاتیک که بیشتر در سلول های #قلب دیده می‌شود را مهار می کند و موجب شل شدن عضله قلب و عضلات دیواره عروق می شود. علاوه براین آتنولول در درمان #بیماران مبتلا به دردهای قلبی به دلیل #نارسایی_عروق_کرونر نیز کاربرد دارد. #ويكي فارما #WikiPharma www.wikipharma.me #خدايا #Khodaya www.khodaya.com #آریاسان #AriaSun www.ariasun.co

برگزارکننده: #دانشگاه_علوم_پزشکی_مازندران زمان برگزاری: 6 الی 7 اسفند 1394 مکان برگزاری: #ساری، سالن مصباح مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم  mazums.ac.ir/ foodsh.mazums.ac.ir/  #ويكي #فارما #WikiPharma www.wikipharma.me #‏خدايا  #‎Khodaya www.khodaya.com #آریاسان #AriaSun www.ariasun.co

برگزارکننده: #دانشگاه_علوم_پزشکی_مازندران زمان برگزاری: 6 الی 7 اسفند 1394 مکان برگزاری: #ساری، سالن مصباح مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم mazums.ac.ir/ foodsh.mazums.ac.ir/ #ويكي #فارما #WikiPharma www.wikipharma.me #‏خدايا #‎Khodaya www.khodaya.com #آریاسان #AriaSun www.ariasun.co

برگزارکننده: #گروه_مهندسی_و_فیزیک_پزشکی #دانشگاه_علوم_پزشکی_شهید_بهشتی زمان برگزاری: 2 الی 3 اسفند 1394 مکان برگزاری: #تهران، #مرکز_همایش_های_رازی hospitalbuild.ir/website/42 #ويكي #فارما #WikiPharma www.wikipharma.me #‏خدايا  #‎Khodaya www.khodaya.com #آریاسان #AriaSun www.ariasun.co

برگزارکننده: #گروه_مهندسی_و_فیزیک_پزشکی #دانشگاه_علوم_پزشکی_شهید_بهشتی زمان برگزاری: 2 الی 3 اسفند 1394 مکان برگزاری: #تهران، #مرکز_همایش_های_رازی hospitalbuild.ir/website/42 #ويكي #فارما #WikiPharma www.wikipharma.me #‏خدايا #‎Khodaya www.khodaya.com #آریاسان #AriaSun www.ariasun.co

دانپزیل هیدروکلراید (Donepezil#)با نام تجاری #آریسپت(Aricept#) یک مهارکننده اختصاصی استیل کولین استراز است که باعث افزایش غلظت استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی می شود. از این دارو برای #درمان مراحل ابتدایی بیماری #آلزایمر و تغییرات پاتولوژیک سیستم عصبی ناشی از کمبود #استیل_کولین استفاده می شود.#ويكي فارما #WikiPharma www.wikipharma.me #خدايا #Khodaya www.khodaya.com #آریاسان #AriaSun www.ariasun.co

دانپزیل هیدروکلراید (Donepezil#)با نام تجاری #آریسپت(Aricept#) یک مهارکننده اختصاصی استیل کولین استراز است که باعث افزایش غلظت استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی می شود. از این دارو برای #درمان مراحل ابتدایی بیماری #آلزایمر و تغییرات پاتولوژیک سیستم عصبی ناشی از کمبود #استیل_کولین استفاده می شود.#ويكي فارما #WikiPharma www.wikipharma.me #خدايا #Khodaya www.khodaya.com #آریاسان #AriaSun www.ariasun.co

Pinterest
Search