Explore Ps and more!

من با این شهر غریبه ام، با مجسمه آدم ها و با آدم های مجسمه. اینجا نمیشه به کسی نزدیک شد، آدم ها از دور دوست داشتنی ترند.

من با این شهر غریبه ام، با مجسمه آدم ها و با آدم های مجسمه. اینجا نمیشه به کسی نزدیک شد، آدم ها از دور دوست داشتنی ترند.

Saraye ameriha Boutique Hotel - Kashan - Iran

Saraye ameriha Boutique Hotel - Kashan - Iran

254 Likes, 11 Comments - انسی کهن (@nckohan) on Instagram: “کسی می آید کسی می آید کسی دیگر کسی بهتر کسی که مثل هیچکس نیست ! #فروغ_فرخزاد .…”

254 Likes, 11 Comments - انسی کهن (@nckohan) on Instagram: “کسی می آید کسی می آید کسی دیگر کسی بهتر کسی که مثل هیچکس نیست ! #فروغ_فرخزاد .…”

_ تو وجود ِ هر آدمی یه فیلی زندگی می کنه که یه وقتایی یاد ِ هِندستون میکنه نوشته از دوست ِ خوبم @sepidesahraee

_ تو وجود ِ هر آدمی یه فیلی زندگی می کنه که یه وقتایی یاد ِ هِندستون میکنه نوشته از دوست ِ خوبم @sepidesahraee

6,208 Likes, 41 Comments - ...گ.س.ر.ق.م.ف... (@gol_anar) on Instagram: “. در این گذران عمر کنارم تویی دارم که تمامیت همه‌چیز است... با تو خزان را قدم میزنم ؛ این یعنی لذت…”

6,208 Likes, 41 Comments - ...گ.س.ر.ق.م.ف... (@gol_anar) on Instagram: “. در این گذران عمر کنارم تویی دارم که تمامیت همه‌چیز است... با تو خزان را قدم میزنم ؛ این یعنی لذت…”

6,572 Likes, 55 Comments - ...گ.س.ر.ق.م.ف... (@gol_anar) on Instagram: “. از وقتی دیگه این شانس و نعمت رو ندارم که پاهامو بکنم زیر کرسی و به صدای مادربزرگ گوش بدم که برای…”

6,572 Likes, 55 Comments - ...گ.س.ر.ق.م.ف... (@gol_anar) on Instagram: “. از وقتی دیگه این شانس و نعمت رو ندارم که پاهامو بکنم زیر کرسی و به صدای مادربزرگ گوش بدم که برای…”

5,320 Likes, 61 Comments - ...گ.س.ر.ق.م.ف... (@gol_anar) on Instagram: “ء این منم...منی که با دیروزهای نه چندان دورم کمی متفاوت شده‌ام... ﯾﮏ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺪﻓﻬﻤﯽﻫﺎ ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﯽﺩﺍﺩ خیلی…”

5,320 Likes, 61 Comments - ...گ.س.ر.ق.م.ف... (@gol_anar) on Instagram: “ء این منم...منی که با دیروزهای نه چندان دورم کمی متفاوت شده‌ام... ﯾﮏ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺪﻓﻬﻤﯽﻫﺎ ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﯽﺩﺍﺩ خیلی…”

S u n s e t G l a m o u r خوش بحال من و تهران و غروب و خورشید و چه بی ذوق جهانی که مرا با تو ندید شعر: #محمدعلی_بهمنی , با اندکی تغییر #sunset #tehran #milad #miladtower #mobilegraphy #iran

S u n s e t G l a m o u r خوش بحال من و تهران و غروب و خورشید و چه بی ذوق جهانی که مرا با تو ندید شعر: #محمدعلی_بهمنی , با اندکی تغییر #sunset #tehran #milad #miladtower #mobilegraphy #iran

97 Likes, 10 Comments - نگارین (@thisisnegarin) on Instagram: “. ارزش گل تو، به قدر عمری است که به پایش صرف کرده ای...”

97 Likes, 10 Comments - نگارین (@thisisnegarin) on Instagram: “. ارزش گل تو، به قدر عمری است که به پایش صرف کرده ای...”

6,793 Likes, 42 Comments - ...گ.س.ر.ق.م.ف... (@gol_anar) on Instagram: “. گذاشتم تموم تموم شه ببینم از کجاش بگم...کاش میشد از همون عصر روز قبلش بگم که چقدر خوشی مهمون دلم…”

6,793 Likes, 42 Comments - ...گ.س.ر.ق.م.ف... (@gol_anar) on Instagram: “. گذاشتم تموم تموم شه ببینم از کجاش بگم...کاش میشد از همون عصر روز قبلش بگم که چقدر خوشی مهمون دلم…”

Pinterest
Search