พนม in จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนม in จังหวัดสุราษฎร์ธานี

"Pyramid Wallet" กระเป๋าทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า หรือ ทรง พีระมิด เพ้นท์ 2 ด้าน ด้วยสี Acrylic ขนาด 10 x 10 x 10 cm

"Pyramid Wallet" by SmartFarmer on

"Pyramid Wallet" กระเป๋าทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า หรือ ทรง พีระมิด เพ้นท์ 2 ด้าน ด้วยสี Acrylic ขนาด 10 x 10 x 10 cm

"Depend on you IPAD mini Soft Cases" large image 0 by SmartFarmer

"Depend on you IPAD mini Soft Cases" by SmartFarmer

"Depend on you IPAD mini Soft Cases" large image 0 by SmartFarmer

Daniel 2:24–3:12 {Proclaim that there is a God} Refuse to conform to the standards of the world. Have the courage to proclaim that ‘there is a God’ in spite of what others may be saying and doing. Daniel had no cause for pride, arrogance or self-satisfaction as his abilities, gifts and resources were given by God. Daniel’s own position was achieved by simply obeying God rather than human beings without seeking or craving human affirmation but knew his Father and sought his pleasure.

Daniel 2:24–3:12 {Proclaim that there is a God} Refuse to conform to the standards of the world. Have the courage to proclaim that ‘there is a God’ in spite of what others may be saying and doing. Daniel had no cause for pride, arrogance or self-satisfaction as his abilities, gifts and resources were given by God. Daniel’s own position was achieved by simply obeying God rather than human beings without seeking or craving human affirmation but knew his Father and sought his pleasure.

Pinterest
Search