Explore these ideas and more!

เขาทำตัว

เขาทำตัว

“มุมใดมีแสง อีกมุมนึงก็จะมีเงา มีคนชื่นชมเรา ก็ย่อมมีคนนินทา” Cr: ธรรมทาน , junjaowka.com

“มุมใดมีแสง อีกมุมนึงก็จะมีเงา มีคนชื่นชมเรา ก็ย่อมมีคนนินทา” Cr: ธรรมทาน , junjaowka.com

เข้าหาธรรมชาติ

เข้าหาธรรมชาติ

หนึ่งในวิธี

หนึ่งในวิธี

เรา

เรา

คนก็คือคน

คนก็คือคน

เงียบ

เงียบ

สิ่งใด

สิ่งใด

ชีวิต

ชีวิต

ความใจร้อน

ความใจร้อน

สติ

สติ

ความสุขทั้งหลาย

ความสุขทั้งหลาย

Pinterest
Search