Explore Pr, Architecture and more!

Explore related topics

อจ.มข.นำลายขิดและฮูปแต้มอีสานสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศ

อจ.มข.นำลายขิดและฮูปแต้มอีสานสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศ

นศ.ป.โท สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำผ้าไหมขอนแก่นไปพัฒนาเทคนิคการทอรูปแบบใหม่จนสามารถคว้ารางวัลรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเครื่องนุ่งห่มในการประกวดThailand Innofashion Awards 2016

นศ.ป.โท สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำผ้าไหมขอนแก่นไปพัฒนาเทคนิคการทอรูปแบบใหม่จนสามารถคว้ารางวัลรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเครื่องนุ่งห่มในการประกวดThailand Innofashion Awards 2016

นศ.สถาปัตย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ “บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ” จัดโดย การเคหะแห่งชาติ พร้อมรับมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นศ.สถาปัตย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ “บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ” จัดโดย การเคหะแห่งชาติ พร้อมรับมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Welcome to Faculty of Architecture Khon Kaen University

ยินดีต้อนรับสู่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Welcome to Faculty of Architecture Khon Kaen University

ยินดีต้อนรับสู่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Welcome to Faculty of Architecture Khon Kaen University

ยินดีต้อนรับสู่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Welcome to Faculty of Architecture Khon Kaen University

13334619_10208347644482325_1314782811_o

13334619_10208347644482325_1314782811_o

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ URPAS 2016 - สถาปัตย์ มข. ขอเชิญผู้สนใจบทความเข้าร่วมการตีพิมพ์ และนำเสนอผลงาน ในการ การประชุมวิชาการ “การวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559” The 5th Urban and Regional Planning Academic Symposium, 2016 URPAS 2016

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ URPAS 2016 - สถาปัตย์ มข. ขอเชิญผู้สนใจบทความเข้าร่วมการตีพิมพ์ และนำเสนอผลงาน ในการ การประชุมวิชาการ “การวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559” The 5th Urban and Regional Planning Academic Symposium, 2016 URPAS 2016

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตย์ มข. ภาคต้น(รอบที่ 1) /โควตา มข ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตย์ มข. ภาคต้น(รอบที่ 1) /โควตา มข ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559

Pinterest
Search