Explore Canon, Camera and more!

Explore related topics

Hướng dẫn chụp lia máy Panning - Tập 8

Hướng dẫn chụp lia máy Panning - Tập 8

Hướng dẫn những lưu ý khi chụp street life - Tập 23

Hướng dẫn những lưu ý khi chụp street life - Tập 23

Hướng dẫn mẹo vặt để chiến thắng Canon Photo Marathon - Tập 15

Hướng dẫn mẹo vặt để chiến thắng Canon Photo Marathon - Tập 15

Hướng dẫn những lưu ý khi chụp ảnh thời trang - Tập 18

Hướng dẫn những lưu ý khi chụp ảnh thời trang - Tập 18

Hướng dẫn chụp xóa phông với ống kit 18 55 - Tập 1

Hướng dẫn chụp xóa phông với ống kit 18 55 - Tập 1

Hướng dẫn chụp phơi sáng đường phố - Tập 9

Hướng dẫn chụp phơi sáng đường phố - Tập 9

Hướng dẫn các góc chụp cơ bản cho người mới - Tập 20

Hướng dẫn các góc chụp cơ bản cho người mới - Tập 20

Hướng dẫn bí kíp “lên level“ dành cho người mới - Tập 17

Hướng dẫn bí kíp “lên level“ dành cho người mới - Tập 17

Hướng dẫn chụp ảnh “bay“ - Tập 6

Hướng dẫn chụp ảnh “bay“ - Tập 6

Vài điều mà photographer “GHÉT“

Vài điều mà photographer “GHÉT“

Pinterest
Search