Explore Islam and more!

İNSAN   Güncel: KANADALI TÜRKLER’İN 100 YILDIR UNUTULAN TEHCİRİ

İNSAN Güncel: KANADALI TÜRKLER’İN 100 YILDIR UNUTULAN TEHCİRİ

İngiliz birlikleri içindeki arkeologlar Çanakkale savaşları sırasında toprak altından çıkardıkları değerli eserleri İngiltere'ye yollamışlardır.Resimde Eros heykelini toprak altından çıkaran İngiliz arkeolog ve askerler görülmektedir.

İngiliz birlikleri içindeki arkeologlar Çanakkale savaşları sırasında toprak altından çıkardıkları değerli eserleri İngiltere'ye yollamışlardır.Resimde Eros heykelini toprak altından çıkaran İngiliz arkeolog ve askerler görülmektedir.

İNSAN Güncel: KANADALI TÜRKLER’İN 100 YILDIR UNUTULAN TEHCİRİ

İNSAN Güncel: KANADALI TÜRKLER’İN 100 YILDIR UNUTULAN TEHCİRİ

OSMANLI HİLAFETİ ve ATATÜRK Emevi içtihadını savunan bazı köktendinciler sanki başka işleri yokmuş gibi sürekli Atatürk’e çatar ve onu kötülerler. Üstelik onu dinsiz ilan ederek İslam düşmanı göste…

ATATÜRK VE TÜRK MİLLİYETÇİLERİ DOSYASI : Osmanlı Hilafeti v e Atatürk

OSMANLI HİLAFETİ ve ATATÜRK Emevi içtihadını savunan bazı köktendinciler sanki başka işleri yokmuş gibi sürekli Atatürk’e çatar ve onu kötülerler. Üstelik onu dinsiz ilan ederek İslam düşmanı göste…

Mehmet Başbuğ-1956-Diyarbakır/TÜRKİYE         Müzelerde özel ve resmi koleksiyonlarda çok sayıda eserleri, sanatçı, Fine Eseri Sahipleri Derneği kurucu üyesi sayılı Kanun 5846 tarafından kurulmuştur Ressamlar ve kısa adı GESAM, Ankara, Birliği kurucu üyesi Türkiye'de Sanat ve halen yönetim kurulu üyesidir.

Mehmet Başbuğ-1956-Diyarbakır/TÜRKİYE Müzelerde özel ve resmi koleksiyonlarda çok sayıda eserleri, sanatçı, Fine Eseri Sahipleri Derneği kurucu üyesi sayılı Kanun 5846 tarafından kurulmuştur Ressamlar ve kısa adı GESAM, Ankara, Birliği kurucu üyesi Türkiye'de Sanat ve halen yönetim kurulu üyesidir.

bilgi güçtür: Some Facts and Thoughts Regarding the European Parliament’s Resolution on Armenian Genocide Claims

bilgi güçtür: Some Facts and Thoughts Regarding the European Parliament’s Resolution on Armenian Genocide Claims

Is Western Condemnation of Cultural Destruction Reserved Exclusively for Enemies?

Is Western Condemnation of Cultural Destruction Reserved Exclusively for Enemies?

Tahta çıktığında Osmanlı Devleti tam bir bunalımın eşiğindeydi.Sultan Abdülhamid, ilkişolarak devleti parçalanma ve yokolma yolunadoğru götüren Meclis-i Mebusan kapattı  ve devlet idaresini eline aldı. Ayastefanos antlaşması ile Osmanlı Devleti Makedonya, Batı Trakya, Kırklareli, Kars, Ardahan ve Batum'u kaybediyordu. Ancak İngiltere ile anlaşan Abdülhamid Han, Kıbrıs'ın idaresini onlara bırakmak şartıyla, yeniden topladığı Berlin Konferansı'nda kaybedilen toprakların bir kısmına sahip oldu.

Tahta çıktığında Osmanlı Devleti tam bir bunalımın eşiğindeydi.Sultan Abdülhamid, ilkişolarak devleti parçalanma ve yokolma yolunadoğru götüren Meclis-i Mebusan kapattı ve devlet idaresini eline aldı. Ayastefanos antlaşması ile Osmanlı Devleti Makedonya, Batı Trakya, Kırklareli, Kars, Ardahan ve Batum'u kaybediyordu. Ancak İngiltere ile anlaşan Abdülhamid Han, Kıbrıs'ın idaresini onlara bırakmak şartıyla, yeniden topladığı Berlin Konferansı'nda kaybedilen toprakların bir kısmına sahip oldu.

bilgi güçtür: History is not one-sided....

bilgi güçtür: History is not one-sided....

Pinterest
Search