Explore Houses For Sales, Flats, and more!

नवयुग टोल, वार्ड नं. १, तेन्जिंग चोक, काठमाडौँमा ३ आना १ पैसा ०.०१ दाम घडेरीमा बनेको २ तले घर रु. ९८ लाखमा बिक्रीमा छ /

नवयुग टोल, वार्ड नं. १, तेन्जिंग चोक, काठमाडौँमा ३ आना १ पैसा ०.०१ दाम घडेरीमा बनेको २ तले घर रु. ९८ लाखमा बिक्रीमा छ /

सुविधानगर, वार्ड नं. १०, काठमाडौँमा ३ आना घडेरीमा बनेको आवासीय तथा ब्यबसायिक प्रयोजनका लागि उपयुक्त साडे ६ तले घर रु. ३ करोड ५० लाखमा बिक्रीमा रहेको छ /

सुविधानगर, वार्ड नं. १०, काठमाडौँमा ३ आना घडेरीमा बनेको आवासीय तथा ब्यबसायिक प्रयोजनका लागि उपयुक्त साडे ६ तले घर रु. ३ करोड ५० लाखमा बिक्रीमा रहेको छ /

House for sale in kathmandu

Ghar Jagga Nepal connects property buyers, owners, real estate agents and property developers in one platform from all over Nepal .

घट्टेकुलो, अनामनगर, काठमाडौँमा रहेको ४.५ आना घडेरीमा बनेको साडे ४ तले घर रु. ३ करोडमा बिक्रीमा  http://www.gharjagganepal.com/kathmandu/anamnagar/commercial-house-is-for-sale-24/details.html

घट्टेकुलो, अनामनगर, काठमाडौँमा रहेको ४.५ आना घडेरीमा बनेको साडे ४ तले घर रु. ३ करोडमा बिक्रीमा http://www.gharjagganepal.com/kathmandu/anamnagar/commercial-house-is-for-sale-24/details.html

GENERAL MANAGER AT LASERDERM CLINICS | MYLELO JOBS - https://www.thelivefeeds.com/general-manager-at-laserderm-clinics-mylelo-jobs/

GENERAL MANAGER AT LASERDERM CLINICS | MYLELO JOBS - https://www.thelivefeeds.com/general-manager-at-laserderm-clinics-mylelo-jobs/

बोहोराटार, काठमाडौँमा रहेको ३.५ आना घडेरीमा बनेको साडे ३ तले घर रु. १ करोड ५५ लाखमा बिक्रीमा थप जानकारीको लागि http://www.gharjagganepal.com/kathmandu/bohoratar/house-for-sale-in-bohoratar-2/details.html

बोहोराटार, काठमाडौँमा रहेको ३.५ आना घडेरीमा बनेको साडे ३ तले घर रु. १ करोड ५५ लाखमा बिक्रीमा थप जानकारीको लागि http://www.gharjagganepal.com/kathmandu/bohoratar/house-for-sale-in-bohoratar-2/details.html

५ आना घडेरीमा बनेको साडे ३ तले घर बिक्रीमा @ पंचकुमारी मन्दिर, कपन, काठमाडौँ

Fully furnished house for Sale in Panchakumari mandir , Kapan, near Sattale

साडे ४ तले घर बिक्रीमा @ बानियाटार्, काठमाडौँ  http://www.gharjagganepal.com/kathmandu/baniyatar/4-and-1/2-flat-house-built-in-5-aana-for-sale-in-jalpa-chowk-ward-no-6-gongabu-kathmandu-204/details.html

साडे ४ तले घर बिक्रीमा @ बानियाटार्, काठमाडौँ http://www.gharjagganepal.com/kathmandu/baniyatar/4-and-1/2-flat-house-built-in-5-aana-for-sale-in-jalpa-chowk-ward-no-6-gongabu-kathmandu-204/details.html

सुविधानगर, वार्ड नं. १०, काठमाडौँमा ३ आना घडेरीमा बनेको आवासीय तथा ब्यबसायिक प्रयोजनका लागि उपयुक्त साडे ६ तले घर रु. ३ करोड ५० लाखमा बिक्रीमा रहेको छ /

सुविधानगर, वार्ड नं. १०, काठमाडौँमा ३ आना घडेरीमा बनेको आवासीय तथा ब्यबसायिक प्रयोजनका लागि उपयुक्त साडे ६ तले घर रु. ३ करोड ५० लाखमा बिक्रीमा रहेको छ /

स्वयम्भु हल्चोकबाट १.७ किलोमिटर उत्तर पश्चिम,white gumba जाने बाटोमा भैरव स्थान मन्दिरबाट ७ घर पश्चिम, इचंगुनारायण गाबिस वार्ड नम्बर २ रातमाटे , मा २.५ आनामा बनेको फ्ल्याट सिस्टमको साढे तीन तले घर रु. ७० लाखमा बिक्रिमा रहेको छ /

House for sale in Ratamate, Ichangu narayan

2 and 1/2 storey house built in 7 Aana for sale in Naya basti aphal phant, Imadol VDC, Ward no 6, Lalitpur  http://www.gharjagganepal.com/kathmandu/docha-marga/5-aana-3-paisa-land-for-sale-in-docha-marga-ward-no.-3-kathmandu-249/details.html

2 and storey house built in 7 Aana for sale in Naya basti aphal phant, Imadol VDC, Ward no Lalitpur

सतुङ्गल, काठमाडौँमा घर किन्न चाहानु हुन्छ भने घर जग्गा नेपालको वेबसाइट http://www.gharjagganepal.com/kathmandu/satungal/3-flat-house-built-in-5-aana-1-paisa-for-sale-in-satungal-opposit-to-sirpardi-workshop-173/details.html हेर्न सक्नु हुनेछ /

सतुङ्गल, काठमाडौँमा घर किन्न चाहानु हुन्छ भने घर जग्गा नेपालको वेबसाइट http://www.gharjagganepal.com/kathmandu/satungal/3-flat-house-built-in-5-aana-1-paisa-for-sale-in-satungal-opposit-to-sirpardi-workshop-173/details.html हेर्न सक्नु हुनेछ /

३८ लाखमा घर बिक्रीमा @ स्युचाटार, काठमाडौँ  http://www.gharjagganepal.com/kathmandu/syuchatar/6-house-for-sale-in-green-village-housing-syuchatar-kathmandu-101/details.html

2 House for Sale in Green Village housing , Syuchatar, Kathmandu

पुजा प्रतिस्थान मार्ग, बानेश्वर हाइट, काठमाडौँमा रहेको घर मात्र रु. ३ करोड ८० लाखमा बिक्रीमा रहेको छ थप जानकारीको लागि http://www.gharjagganepal.com/kathmandu/puja-prattisthan-marg/house-38-land-sale-in-puja-pratishthan-marga-kathmandu-35/details.html

पुजा प्रतिस्थान मार्ग, बानेश्वर हाइट, काठमाडौँमा रहेको घर मात्र रु. ३ करोड ८० लाखमा बिक्रीमा रहेको छ थप जानकारीको लागि http://www.gharjagganepal.com/kathmandu/puja-prattisthan-marg/house-38-land-sale-in-puja-pratishthan-marga-kathmandu-35/details.html

१७ रोपनी ७ आना घडेरी प्रति आना ६ लाखका दरले बिक्रीमा @ @ भैंसेपाटी, भक्तपुर http://www.gharjagganepal.com/kathmandu/sanga-vdc/17-ropani-7-aana-land-for-sale-in-bhainsepati-ward-no-4-sanga-vdc-bhaktpur-230/details.html

१७ रोपनी ७ आना घडेरी प्रति आना ६ लाखका दरले बिक्रीमा @ @ भैंसेपाटी, भक्तपुर http://www.gharjagganepal.com/kathmandu/sanga-vdc/17-ropani-7-aana-land-for-sale-in-bhainsepati-ward-no-4-sanga-vdc-bhaktpur-230/details.html

House For sale

4 Bedrooms Bedrooms 8 Rooms Rooms With 4 Bathrooms Bathrooms House,In Chandani Marga, Basundhara, Kathmandu, Nepal

Pinterest
Search