Explore Acorn Banksia, Banksia Prionotes and more!

Hoa cây Sồi quắn; dịch Hán Việt tên Anh ngữ: Acorn Banksia là Tượng tí Sơn long nhãn - Tên khoa học: Banksia prionotes , họ Proteaceae Quắn hoa, bộ Proteales Quắn hoa.

Hoa Vâng lời, Phục tùng, hay Giả long đầu theo Anh ngữ: Obedient plan or False dragonhead - Tên khoa học: Physostegia virginiana, họ Lamiaceae hoa Môi, bộ Lamiales hoa Môi.

Hoa vuốt mèo - Tên KH: Grevillea alpina, Chi Grevillea Nhện hoa, họ Proteaceae Chẹo thui, bộ Proteales Quắn hoa.

Polemonium Caeruleum - Hoa Nữ lang, theo Anh ngữ: Valerian Greek - Tên khoa học: Polemonium caeruleum, họ Polemoniaceae Lá thăng, bộ Ericales Thạch nam.

Hoa Chuối, Ngải hoa - Tên khoa học: Canna indica, họ Cannaceae Dong Riềng, bộ Zingiberales Hoa Gừng.

Polemonium caeruleum - Hoa Nữ lang, theo Anh ngữ: Valerian Greek - Tên khoa học: Polemonium caeruleum, họ Polemoniaceae Lá thăng, bộ Ericales Thạch nam.

Hoa Môi đẹp, Anh nhi - Tên khoa học: Salvia Microphylla, họ Lamiaceae hoa Môi, bộ Lamiales Hoa môi.

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search