Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore these ideas and much more!

梅花三弄,雁丘詞。問世間,情為何物,直教生死相許。天南地女雙飛客,老翅幾回寒暑。歡樂趣,離別苦,就中更有癡兒女。君應有語,渺萬里層雲,千山暮雪,只影向誰去。嘆大陸,人權當是虛無,煙消雲散自由枯,卻笑民主為何物。人民奴化辛苦,天也妒,人也哭,回眸莫忘幾黃土,忠君愛國,為留後人哭。狂歌痛飲,來往輪迴渡。中華民國面臨梅花三弄,梅花一弄共匪起,梅花二弄日寇來,梅花三弄綠賊多。不應有語奴才多,卻問孤島走狗樂,哪來中華應問好,得過且過中國人。中華民國國父孫中山及中華民國國旗,雙白玉象鎮樓,梅花青花瓶是完美,傳承中華民族傳統文化還是很重要,當然也有很多愛國賊小紅粉五毛各種顏色的衛兵就算了,相信中國始終會變得更好,相信美國語中國一定可以攜手合作。 #中國 #美國 #中華民國 #美利堅合眾國 #香港 #台北 #台灣 #自由 #梅花 #民主 #民族 #平等 #孫中山 #hongkong #china #usa #us #hk #roc #taiwan

小虎看鏡頭