Explore these ideas and more!

ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ เผยหลังเดินทางไปดูพื้นที่มีปัญหาที่หลักหมุด 46 พบมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งมีการล้อมรั้วลวดหนามใหม่ ซึ่งไม่ตรงกับในช่วงที่ 7 คนไทยได้เข้าไปในวันที่ถูกจับ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลหันกลับมาดูข้อมูลของภาคประชาชนเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ เผยหลังเดินทางไปดูพื้นที่มีปัญหาที่หลักหมุด 46 พบมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งมีการล้อมรั้วลวดหนามใหม่ ซึ่งไม่ตรงกับในช่วงที่ 7 คนไทยได้เข้าไปในวันที่ถูกจับ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลหันกลับมาดูข้อมูลของภาคประชาชนเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

การทูตแบบขายชาติ-มาร์คขึ้นป้ายยก ๔.๖ ให้เขมรครึ่งหนึ่ง

การทูตแบบขายชาติ-มาร์คขึ้นป้ายยก ๔.๖ ให้เขมรครึ่งหนึ่ง

ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ เผยหลังเดินทางไปดูพื้นที่มีปัญหาที่หลักหมุด 46 พบมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งมีการล้อมรั้วลวดหนามใหม่ ซึ่งไม่ตรงกับในช่วงที่ 7 คนไทยได้เข้าไปในวันที่ถูกจับ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลหันกลับมาดูข้อมูลของภาคประชาชนเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ เผยหลังเดินทางไปดูพื้นที่มีปัญหาที่หลักหมุด 46 พบมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งมีการล้อมรั้วลวดหนามใหม่ ซึ่งไม่ตรงกับในช่วงที่ 7 คนไทยได้เข้าไปในวันที่ถูกจับ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลหันกลับมาดูข้อมูลของภาคประชาชนเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

นายการุณ ใสงาม ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ และคณะเครือข่าย ติดต่อเข้าเยี่ยม 5 คนไทยที่ยังถูกขังในเรือนจำเปรซอว์ แต่จนท.ไม่อนุญาตแล้วยังกันออกห่างกำแพงคุกหลายร้อยเมตร เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2554

นายการุณ ใสงาม ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ และคณะเครือข่าย ติดต่อเข้าเยี่ยม 5 คนไทยที่ยังถูกขังในเรือนจำเปรซอว์ แต่จนท.ไม่อนุญาตแล้วยังกันออกห่างกำแพงคุกหลายร้อยเมตร เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2554

แกนนำเครือข่ายปกป้องแผ่นดินไทย จ.บุรีรัมย์และสุรินทร์ ร่วมถกแนวทางเคลื่อนไหวค้านอำนาจศาลโลกคดีปราสาทพระวิหารและทวงคืนแผ่นดินไทยเขาพระวิหาร 4.6 ตร.กม.ไม่ให้ตกเป็นของเขมร จี้รัฐบาล-กองทัพบกเร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้สูญเสียดินแดน พร้อมปลุกปชช.รวมพลังลุกขึ้นสู้ปกป้องอธิปไตยของไทย

แกนนำเครือข่ายปกป้องแผ่นดินไทย จ.บุรีรัมย์และสุรินทร์ ร่วมถกแนวทางเคลื่อนไหวค้านอำนาจศาลโลกคดีปราสาทพระวิหารและทวงคืนแผ่นดินไทยเขาพระวิหาร 4.6 ตร.กม.ไม่ให้ตกเป็นของเขมร จี้รัฐบาล-กองทัพบกเร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้สูญเสียดินแดน พร้อมปลุกปชช.รวมพลังลุกขึ้นสู้ปกป้องอธิปไตยของไทย

รูปนี้กับพี่น้องขุนหาญ และภูสิงห์ ซึ่งยอมเสียโอกาสสละผืนดินให้รัฐใช้เพื่อสนับสนุนนโยบายความมั่นคงของรัฐมาตราบชั่วอายุคน 3 รุ่น แต่วันนี้เมื่อมีความสงบแทนที่รัฐจะจัดการตอบคืนด้วยความเป็นธรรม กลับจงใจสละเสียซึ่งแผ่นดินไทยของชาวบ้านให้เขมรครอบครอง...เขื่อนไม่แตกมันก็ต้องแตกแล้ววันนี้

รูปนี้กับพี่น้องขุนหาญ และภูสิงห์ ซึ่งยอมเสียโอกาสสละผืนดินให้รัฐใช้เพื่อสนับสนุนนโยบายความมั่นคงของรัฐมาตราบชั่วอายุคน 3 รุ่น แต่วันนี้เมื่อมีความสงบแทนที่รัฐจะจัดการตอบคืนด้วยความเป็นธรรม กลับจงใจสละเสียซึ่งแผ่นดินไทยของชาวบ้านให้เขมรครอบครอง...เขื่อนไม่แตกมันก็ต้องแตกแล้ววันนี้

ไปดูหลักเขตที่ 73 ไทย - กัมพูชา

ไปดูหลักเขตที่ 73 ไทย - กัมพูชา

Gangnam Style - (ฮาโคตรเศร้า ชายแดนสิตาย)

Gangnam Style - (ฮาโคตรเศร้า ชายแดนสิตาย)

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

หนองจาน ถึงคุกเปร็ยซอ คดีอัปยศข้ามชาติ

หนองจาน ถึงคุกเปร็ยซอ คดีอัปยศข้ามชาติ

ตำนานศรีสะเกษ

ตำนานศรีสะเกษ

คณะกรรมาธิการทหารวุฒิสภา ศึกษาดูงานเพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรชายแดนและเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่ ณ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 7-8-9พ.ย2555

คณะกรรมาธิการทหารวุฒิสภา ศึกษาดูงานเพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรชายแดนและเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่ ณ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 7-8-9พ.ย2555

Pinterest
Search