Explore Prayers, We, and more!

Sveti Otac Sava

Sveti Otac Sava

СВЕТИ КРАЉ СТЕФАН ДЕЧАНСКИ, ВИСОКИ ДЕЧАНИ, СРБИЈА  SAINT KING STEFAN DECANSKI, VISOKI DECANI, SERBIA

СВЕТИ КРАЉ СТЕФАН ДЕЧАНСКИ, ВИСОКИ ДЕЧАНИ, СРБИЈА SAINT KING STEFAN DECANSKI, VISOKI DECANI, SERBIA

Sveti su slični Gospodu. Ali, i svi ljudi koji tvore zapovesti Hristove takođe su Mu slični. Oni, pak, koji žive po svojim strastima i ne kaju se, slični su đavolu. Mislim da bi ljudi prestali da služe đavolu kad bi im se otkrila ova tajna, pa bi svi težili da poznaju Boga i budu Mu slični.

Sveti su slični Gospodu. Ali, i svi ljudi koji tvore zapovesti Hristove takođe su Mu slični. Oni, pak, koji žive po svojim strastima i ne kaju se, slični su đavolu. Mislim da bi ljudi prestali da služe đavolu kad bi im se otkrila ova tajna, pa bi svi težili da poznaju Boga i budu Mu slični.

Умиление Пресвятой Богородицы, Россия, коллекция Willamo

Умиление Пресвятой Богородицы, Россия, коллекция Willamo

Milostivi Gospod nam je dao pokajanje kojim se sve ispravlja. Pokajanjem zadobijamo oproštaj grehova. Zbog pokajanja dolazi blagodat Svetog Duha i mi upoznajemo Boga. Ako je ko izgubio blagodat i muči se, neka se pokaje i Gospod će mu dati Svoj mir. Ako narod ili država stradaju, neka se pokaju i Bog će sve urediti.

Milostivi Gospod nam je dao pokajanje kojim se sve ispravlja. Pokajanjem zadobijamo oproštaj grehova. Zbog pokajanja dolazi blagodat Svetog Duha i mi upoznajemo Boga. Ako je ko izgubio blagodat i muči se, neka se pokaje i Gospod će mu dati Svoj mir. Ako narod ili država stradaju, neka se pokaju i Bog će sve urediti.

Αγ.Στεφανος Βασιλιας Των Σερβων (; - 1224) ___ sept 24 ( Whispers of an Immortalist: St. Stephen of Dečani Icons of Martyrs 9

Whispers of an Immortalist: St. Stephen of Dečani Icons of Martyrs 9

Kakva je korist rasuđivati o prirodi blagodati, a ne osetiti u sebi njeno delovanje? Kakva je korist krasnorečivo govoriti o Tavorskoj svetlosti, a ne živeti istinski u njoj? Kakvog li smisla ima naše fino bogoslovlje o Svetoj Trojici, ako nemamo u sebi silu Oca, krotku ljubav Sina i nestvorenu svetlost Svetoga Duha?

Kakva je korist rasuđivati o prirodi blagodati, a ne osetiti u sebi njeno delovanje? Kakva je korist krasnorečivo govoriti o Tavorskoj svetlosti, a ne živeti istinski u njoj? Kakvog li smisla ima naše fino bogoslovlje o Svetoj Trojici, ako nemamo u sebi silu Oca, krotku ljubav Sina i nestvorenu svetlost Svetoga Duha?

Blažen je onaj koji ne gubi blagodat Božiju, već raste iz sile u silu. Ja sam izgubio blagodat, ali se Gospod smilovao na mene i dao mi da okusim još veću blagodat nego ranije, i to jedino po milosti Svojoj. Nemoćna je duša čovekova! Bez blagodati Božije slični smo životinjama, a kada je blagodat u nama, čovek je veliki u Bogu.

Blažen je onaj koji ne gubi blagodat Božiju, već raste iz sile u silu. Ja sam izgubio blagodat, ali se Gospod smilovao na mene i dao mi da okusim još veću blagodat nego ranije, i to jedino po milosti Svojoj. Nemoćna je duša čovekova! Bez blagodati Božije slični smo životinjama, a kada je blagodat u nama, čovek je veliki u Bogu.

.

Icon - An Acrostic Poem

Pinterest
Search