Explore Fries and more!

j

Fries

As dyn bern lyts binne...

As dyn bern lyts binne.

Fries. ..

Fries. ..

My Journal, Dutch, Funny, Tired Funny, Dutch Language, So Funny, Hilarious

j
Ja, smaken verschillen

Ja, smaken verschillen

"Keep calm and speak Frisian."  I love that the Frisian flag looks like it has hearts on it!

"Keep calm and speak Frisian." I love that the Frisian flag looks like it has…

Oude kleren eerst afdragen dus.

Oude kleren eerst afdragen dus.

Het beste wat een vader kan doen voor zijn kind is die zijn moeder liefhebben

It bêste wat in heit dwaan kin foar syn bern is harren mem leafhawwe.

NEI BÛTEN BLINDER! It is hjoed bûtenboartersdei. Wêrmei boartesto eartiids?

NEI BÛTEN BLINDER! It is hjoed bûtenboartersdei. Wêrmei boartesto eartiids?

See you again in the  Friesland province language. Friesian is a language !

See you again in the Friesland province language. Friesian is a language !

Real Dutch sport. Fierljeppen (lit. far-leaping) is a traditional sport of the Frisians and of the Dutch. Ljeppen is West Frisian for "to leap". It is a fine example of the close relationship between the Frisian and English languages.

far-leaping) is a traditional sport of the Friesians and of the Dutch. Ljeppen is West Friesian for "to leap". It is a fine example of the close relationship between the Friesian and English languages.

Beach Room, Fries

@ h……

@ h……

Pinterest
Search