Explore Politics and more!

Explore related topics

ޕީޕީއެމްގެ ސީނިއަރ އެކްޓިވިސްޓަކު ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިއްޖެ

ޕީޕީއެމްގެ ސީނިއަރ އެކްޓިވިސްޓަކު ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިއްޖެ

“އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާދަމާ އޮންނާނެ

“އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާދަމާ އޮންނާނެ

ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ފުރުއްވުމުގެ ފުރިހަމަ ގާބިލިއްޔަތު ހުރި ބޭފުޅުން ޕާޓީގެ އިސް ސަފުގައި ތިއްބެވި: ދިގުމުއްދަތެއްގައި ވެރިކަންކުރައްވާފައިވާ މައުމޫން

ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ފުރުއްވުމުގެ ފުރިހަމަ ގާބިލިއްޔަތު ހުރި ބޭފުޅުން ޕާޓީގެ އިސް ސަފުގައި ތިއްބެވި: ދިގުމުއްދަތެއްގައި ވެރިކަންކުރައްވާފައިވާ މައުމޫން

ރުޒައިނާ ތުޅާދޫން ފުރާވަޑައިގެންފި

ރުޒައިނާ ތުޅާދޫން ފުރާވަޑައިގެންފި

ލަންދޫ ކައުންސިލުގެ ދެމެމްބަރުން  ޕީޕީއެމް އާ ގުޅިއްޖެ

ލަންދޫ ކައުންސިލުގެ ދެމެމްބަރުން ޕީޕީއެމް އާ ގުޅިއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ނަޝީދުގެ ޕޮލިސީ ޓީމުން މެލޭޝިޔާގައި ތިބި ދިވެހިންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ނަޝީދުގެ ޕޮލިސީ ޓީމުން މެލޭޝިޔާގައި ތިބި ދިވެހިންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ކޯޓްތަކަށްފިލައިގެން އެކަކަށްވެސް ނުއޮވެވޭނެ ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ކެނެރީގޭ ނަޝީދުވެސް ޙާޟިރުކުރުވަންޖެހޭނެ : ޤާސިމް އިބްރާހިމް

ކޯޓްތަކަށްފިލައިގެން އެކަކަށްވެސް ނުއޮވެވޭނެ ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ކެނެރީގޭ ނަޝީދުވެސް ޙާޟިރުކުރުވަންޖެހޭނެ : ޤާސިމް އިބްރާހިމް

ރައީސް އޮފީހުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް: ނަޝީދުގެ އާއިލާ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެއްވުމަށް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ ރައީސްގެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ހަރަދުތައް ވެސް ރައީސް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން

ރައީސް އޮފީހުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް: ނަޝީދުގެ އާއިލާ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެއްވުމަށް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ ރައީސްގެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ހަރަދުތައް ވެސް ރައީސް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން

11:00   ޖެހުމާއި ހަމައަށް

11:00 ޖެހުމާއި ހަމައަށް

ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިފާ އޮތީ އަމިއްލަ އެދުންތަކެއް އިސްކުރެވިގެން

ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިފާ އޮތީ އަމިއްލަ އެދުންތަކެއް އިސްކުރެވިގެން

Pinterest
Search