Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore these ideas and much more!

ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಗಳು ಕಳಿಸದ ಪಾಠವನ್ನು ಹಸಿವು, ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಸೋಲು, ಅವಮಾನಗಳು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮರಣವಿಲ್ಲದ ವರ ಪಡೆದಿರುವ ವಸ್ತು - ಪುಸ್ತಕ

ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಗಲಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಬಂಧುಗಳು, ಐಶ್ವರ್ಯ - ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಅಳಗಿಹೋಗುವುದು ನಿಶ್ಚಯ.

ನಾಳಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಿಂತ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯೇ ಲೇಸು. ಎಂದಿಗೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಬೇಕು.

ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರಾದರೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಯದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ವಿಷಯ ಆತನ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆತನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆತನ ಹೃದಯ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಸಜ್ಜನರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಹಣವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ; ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದು ಸುಲಭ (ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಹಾಗೇ) ಆದರೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ( ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡದ ಹಾಗೇ)