Explore these ideas and much more!

Explore related topics

Ai len xu hoa dao - Create your own beautiful photo gallery on Slidely

Ai len xu hoa dao - Create your own beautiful photo gallery on Slidely

Dalat Central Market, Dalat, Vietnam. When I was last in this beautiful city, it was 1966 and my day there was a welcome rest from the war raging most everywhere else in country.

Dalat Central Market, Dalat, Vietnam. When I was last in this beautiful city, it was 1966 and my day there was a welcome rest from the war raging most everywhere else in country.

(National Times)- The highland city has been emerging as one of the most attractive destinations for both Viet Nam and international tourists.

(National Times)- The highland city has been emerging as one of the most attractive destinations for both Viet Nam and international tourists.

Canyoning in Da Lat, Vietnam really lives up to its motto, "Don't Be Lazy Just Get Crazy!"

Canyoning in Da Lat, Vietnam really lives up to its motto, "Don't Be Lazy Just Get Crazy!"

Nhiếp ảnh gia "Phước Khùng" tên thật là Nguyễn Văn Phước, một Don Quixote lập dị của nghệ thuật nhiếp ảnh. Người vẫn được mọi người biết đến với những hình ảnh thơ mộng của thành phố sương mù gắn liền với  nghệ danh MPK. Nghệ danh MPK là tên viết tắt từ tên thánh: Michel, tên khai sinh: Phước, và “ngoại hiệu” do bạn bè đặt: Khùng. Nói đến MPK “Phước Khùng”, cả đời “Phước Khùng” gắn với Đà Lạt, ông ít khi rời khỏi Đà Lạt lâu ngày.  Ông đã có rất nhiều tác phẩm…

Nhiếp ảnh gia "Phước Khùng" tên thật là Nguyễn Văn Phước, một Don Quixote lập dị của nghệ thuật nhiếp ảnh. Người vẫn được mọi người biết đến với những hình ảnh thơ mộng của thành phố sương mù gắn liền với nghệ danh MPK. Nghệ danh MPK là tên viết tắt từ tên thánh: Michel, tên khai sinh: Phước, và “ngoại hiệu” do bạn bè đặt: Khùng. Nói đến MPK “Phước Khùng”, cả đời “Phước Khùng” gắn với Đà Lạt, ông ít khi rời khỏi Đà Lạt lâu ngày. Ông đã có rất nhiều tác phẩm…

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search