Explore Collection Legend and more!

Collection Legend

Yeot (kẹo mạch nha) được làm từ gạo nếp và có vị ngọt. Loại kẹo này khá dính, nên người dân Hàn Quốc tin rằng ăn vào sẽ lấy may mắn vào người. Các sĩ tử đi thi thường ăn món này như một thứ bùa hộ mệnh.

Yeot (kẹo mạch nha) được làm từ gạo nếp và có vị ngọt. Loại kẹo này khá dính, nên người dân Hàn Quốc tin rằng ăn vào sẽ lấy may mắn vào người. Các sĩ tử đi thi thường ăn món này như một thứ bùa hộ mệnh.

The Chicago deep-dish pizza chain is planning to open a restaurant near the intersection of Hennepin Avenue and West Street.

The Ultimate Guide to Cherry Blossoms Viewing Spots in Korea

The Ultimate Guide to Cherry Blossoms Viewing Spots in Korea

Motor Scooter, Scooter,Collection Legend

Collection Legend

Collection Legend

Collection Legend

Pinterest
Search