Explore Tops, Blonde and more!

Explore related topics

(I love this man for so many countless reasons!) TOP (Choi Seung Hyun) ♕ #BIGBANG

(I love this man for so many countless reasons!) TOP (Choi Seung Hyun) ♕ #BIGBANG

又噘小嘴巴 170604 BIGBANG SPECIAL EVENT 2017 IN OSAKA Day2 #ACTIII #MOTTE #母胎 #모태 #GD #GDRAGON #KWONJIYONG #권지용#지드래군#PEACEMINUSONE #TOP #T_O_P #CHOISEUNGHYUN #탑#최승현 #TAEYANG#YOUNGBAE #DONGYOUNGBAE #SOL #태양 #DAESUNG#KANGDAESUNG#대성#DLITE #SEUNGRI #VI#LEESEUNGHYUN #승리#빅뱅#BIGBANG @xxxibgdrgn @choi_seung_hyun_tttop @__youngbae__ @seungriseyo ©®logo

又噘小嘴巴 170604 BIGBANG SPECIAL EVENT 2017 IN OSAKA Day2 #ACTIII #MOTTE #母胎 #모태 #GD #GDRAGON #KWONJIYONG #권지용#지드래군#PEACEMINUSONE #TOP #T_O_P #CHOISEUNGHYUN #탑#최승현 #TAEYANG#YOUNGBAE #DONGYOUNGBAE #SOL #태양 #DAESUNG#KANGDAESUNG#대성#DLITE #SEUNGRI #VI#LEESEUNGHYUN #승리#빅뱅#BIGBANG @xxxibgdrgn @choi_seung_hyun_tttop @__youngbae__ @seungriseyo ©®logo

170527 BIGBANG SPECIAL EVENT 2017 IN FUKUOKA #ACTIII #MOTTE #母胎 #모태 #GD #GDRAGON #KWONJIYONG #권지용#지드래군#PEACEMINUSONE #TOP #T_O_P #CHOISEUNGHYUN #탑#최승현 #TAEYANG#YOUNGBAE #DONGYOUNGBAE #SOL #태양 #DAESUNG#KANGDAESUNG#대성#DLITE #SEUNGRI #VI#LEESEUNGHYUN #승리#빅뱅#BIGBANG @xxxibgdrgn @choi_seung_hyun_tttop @__youngbae__ @seungriseyo ©®logo

170527 BIGBANG SPECIAL EVENT 2017 IN FUKUOKA #ACTIII #MOTTE #母胎 #모태 #GD #GDRAGON #KWONJIYONG #권지용#지드래군#PEACEMINUSONE #TOP #T_O_P #CHOISEUNGHYUN #탑#최승현 #TAEYANG#YOUNGBAE #DONGYOUNGBAE #SOL #태양 #DAESUNG#KANGDAESUNG#대성#DLITE #SEUNGRI #VI#LEESEUNGHYUN #승리#빅뱅#BIGBANG @xxxibgdrgn @choi_seung_hyun_tttop @__youngbae__ @seungriseyo ©®logo

万千星光✨你是最闪亮的那一颗 170604 BIGBANG SPECIAL EVENT 2017 IN OSAKA Day2 #ACTIII #MOTTE #母胎 #모태 #GD #GDRAGON #KWONJIYONG #권지용#지드래군#PEACEMINUSONE #TOP #T_O_P #CHOISEUNGHYUN #탑#최승현 #TAEYANG#YOUNGBAE #DONGYOUNGBAE #SOL #태양 #DAESUNG#KANGDAESUNG#대성#DLITE #SEUNGRI #VI#LEESEUNGHYUN #승리#빅뱅#BIGBANG @xxxibgdrgn @choi_seung_hyun_tttop @__youngbae__ @seungriseyo ©® @captaing_official

万千星光✨你是最闪亮的那一颗 170604 BIGBANG SPECIAL EVENT 2017 IN OSAKA Day2 #ACTIII #MOTTE #母胎 #모태 #GD #GDRAGON #KWONJIYONG #권지용#지드래군#PEACEMINUSONE #TOP #T_O_P #CHOISEUNGHYUN #탑#최승현 #TAEYANG#YOUNGBAE #DONGYOUNGBAE #SOL #태양 #DAESUNG#KANGDAESUNG#대성#DLITE #SEUNGRI #VI#LEESEUNGHYUN #승리#빅뱅#BIGBANG @xxxibgdrgn @choi_seung_hyun_tttop @__youngbae__ @seungriseyo ©® @captaing_official

你是最闪亮的✨ 170527 BIGBANG SPECIAL EVENT 2017 IN FUKUOKA #ACTIII #MOTTE #母胎 #모태 #GD #GDRAGON #KWONJIYONG #권지용#지드래군#PEACEMINUSONE #TOP #T_O_P #CHOISEUNGHYUN #탑#최승현 #TAEYANG#YOUNGBAE #DONGYOUNGBAE #SOL #태양 #DAESUNG#KANGDAESUNG#대성#DLITE #SEUNGRI #VI#LEESEUNGHYUN #승리#빅뱅#BIGBANG @xxxibgdrgn @choi_seung_hyun_tttop @__youngbae__ @seungriseyo ©® @alwaysgdmaster

你是最闪亮的✨ 170527 BIGBANG SPECIAL EVENT 2017 IN FUKUOKA #ACTIII #MOTTE #母胎 #모태 #GD #GDRAGON #KWONJIYONG #권지용#지드래군#PEACEMINUSONE #TOP #T_O_P #CHOISEUNGHYUN #탑#최승현 #TAEYANG#YOUNGBAE #DONGYOUNGBAE #SOL #태양 #DAESUNG#KANGDAESUNG#대성#DLITE #SEUNGRI #VI#LEESEUNGHYUN #승리#빅뱅#BIGBANG @xxxibgdrgn @choi_seung_hyun_tttop @__youngbae__ @seungriseyo ©® @alwaysgdmaster

Cũng là một cái tên quen thuộc trong các bảng xếp hạng trai đẹp, anh chàng rapper 4D của Big Bang lan tỏa sức hút với vẻ ngoài quyến rũ như một bad boy nhưng thực chất lại rất dịu dàng chu đáo. Giọng nói trầm ấm mỗi khi T.O.P cất lời càng khiến các fan thêm phần "mê mệt".

Cũng là một cái tên quen thuộc trong các bảng xếp hạng trai đẹp, anh chàng rapper 4D của Big Bang lan tỏa sức hút với vẻ ngoài quyến rũ như một bad boy nhưng thực chất lại rất dịu dàng chu đáo. Giọng nói trầm ấm mỗi khi T.O.P cất lời càng khiến các fan thêm phần "mê mệt".

Rainbow Ombre Hooded Crop Top ($8.99) ❤ liked on Polyvore featuring tops and crop top

Rainbow Ombre Hooded Crop Top ($8.99) ❤ liked on Polyvore featuring tops and crop top

我的宝贝 170527 BIGBANG SPECIAL EVENT 2017 IN FUKUOKA #ACTIII #MOTTE #母胎 #모태 #GD #GDRAGON #KWONJIYONG #권지용#지드래군#PEACEMINUSONE #TOP #T_O_P #CHOISEUNGHYUN #탑#최승현 #TAEYANG#YOUNGBAE #DONGYOUNGBAE #SOL #태양 #DAESUNG#KANGDAESUNG#대성#DLITE #SEUNGRI #VI#LEESEUNGHYUN #승리#빅뱅#BIGBANG @xxxibgdrgn @choi_seung_hyun_tttop @__youngbae__ @seungriseyo ©® @captaing_official

我的宝贝 170527 BIGBANG SPECIAL EVENT 2017 IN FUKUOKA #ACTIII #MOTTE #母胎 #모태 #GD #GDRAGON #KWONJIYONG #권지용#지드래군#PEACEMINUSONE #TOP #T_O_P #CHOISEUNGHYUN #탑#최승현 #TAEYANG#YOUNGBAE #DONGYOUNGBAE #SOL #태양 #DAESUNG#KANGDAESUNG#대성#DLITE #SEUNGRI #VI#LEESEUNGHYUN #승리#빅뱅#BIGBANG @xxxibgdrgn @choi_seung_hyun_tttop @__youngbae__ @seungriseyo ©® @captaing_official

 170603 BIGBANG SPECIAL EVENT 2017 IN OSAKA Day1 #ACTIII #MOTTE #母胎 #모태 #GD #GDRAGON #KWONJIYONG #권지용#지드래군#PEACEMINUSONE #TOP #T_O_P #CHOISEUNGHYUN #탑#최승현 #TAEYANG#YOUNGBAE #DONGYOUNGBAE #SOL #태양 #DAESUNG#KANGDAESUNG#대성#DLITE #SEUNGRI #VI#LEESEUNGHYUN #승리#빅뱅#BIGBANG @xxxibgdrgn @choi_seung_hyun_tttop @__youngbae__ @seungriseyo ©®logo

170603 BIGBANG SPECIAL EVENT 2017 IN OSAKA Day1 #ACTIII #MOTTE #母胎 #모태 #GD #GDRAGON #KWONJIYONG #권지용#지드래군#PEACEMINUSONE #TOP #T_O_P #CHOISEUNGHYUN #탑#최승현 #TAEYANG#YOUNGBAE #DONGYOUNGBAE #SOL #태양 #DAESUNG#KANGDAESUNG#대성#DLITE #SEUNGRI #VI#LEESEUNGHYUN #승리#빅뱅#BIGBANG @xxxibgdrgn @choi_seung_hyun_tttop @__youngbae__ @seungriseyo ©®logo

Pinterest
Search