Explore these ideas and much more!

Một khi thời gian qua đi sẽ không bao giờ trở lại

Một khi thời gian qua đi sẽ không bao giờ trở lại

Vì cuộc sống còn nhiều lựa chọn.

Vì cuộc sống còn nhiều lựa chọn.

Em đang cố chấp yêu một người..mà với người đó em chẳng hề quan trọng.. Có em cũng được,mà không có cũng chẳng sao.. Yêu Anh, yêu đến đau lòng. ● Nguồn:i'm a girl ● Des by #vin

Em đang cố chấp yêu một người..mà với người đó em chẳng hề quan trọng.. Có em cũng được,mà không có cũng chẳng sao.. Yêu Anh, yêu đến đau lòng. ● Nguồn:i'm a girl ● Des by #vin

Có duyên mà không có phận

Có duyên mà không có phận

Nỗi đau lớn nhất là luôn cố gắng để mỉm cười

Nỗi đau lớn nhất là luôn cố gắng để mỉm cười

Bình minh rồi sẽ đến!

Bình minh rồi sẽ đến!

Dạy cho họ khao khát về biển cả bao la và vô tận.

Dạy cho họ khao khát về biển cả bao la và vô tận.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn

Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn

Nói Hay,Now

Pinterest
Search