Pinterest

Explore Bulgarian, Cart, and more!

Horse Cart - North Bulgaria

Horse Cart - North Bulgaria

Носиите на българката... http://bulgariatravelagent.com

Носиите на българката... http://bulgariatravelagent.com

с.Еркеч, (новото име на селото е Козичино), община Поморие, Област Бургас  Burgas area

с.Еркеч, (новото име на селото е Козичино), община Поморие, Област Бургас Burgas area

Customs in bulgaria picture kukeri

The Eliznik website is dedicated to the study of the traditional peasant culture in Romanian and Bulgaria

Моят свят и моите преживявания. . . :: Фестивалa "Жива Вода" в Каран Върбовка

Моят свят и моите преживявания. . . :: Фестивалa "Жива Вода" в Каран Върбовка

Чорапи от с. Челопек ,Враца

Чорапи от с. Челопек ,Враца

Severnyashki Traditional Bulgarian Costumes Pleven Region

The Eliznik website is dedicated to the study of the traditional peasant culture in Romanian and Bulgaria

Karan Varbovka, Ruse Моят свят и моите преживявания. . . :: Фестивалa "Жива Вода" в Каран Върбовка

Karan Varbovka, Ruse Моят свят и моите преживявания. . . :: Фестивалa "Жива Вода" в Каран Върбовка

Severnyashki Traditional Bulgarian Costumes Pleven Region

The Eliznik website is dedicated to the study of the traditional peasant culture in Romanian and Bulgaria

Носиите според мен са от Ловешко, по-конкретно - село Стефаново

Носиите според мен са от Ловешко, по-конкретно - село Стефаново

Photo of girls Matsa Dimitrova and Gichka Yankova. Obnova, Pleven. March 3, 1938

Photo of girls Matsa Dimitrova and Gichka Yankova.

Вълнени чорапи от с. Чупрене, Белоградчишко

Вълнени чорапи от с. Чупрене, Белоградчишко