Explore these ideas and more!

Nếu muốn phát triển, phải luôn thay đổi!

Nếu muốn phát triển, phải luôn thay đổi!

Đừng tự giới hạn khả năng của mình dẫn đến thành công. Chính những khát khao và đam mê sẽ dẫn lối cho bạn đạt được điều bạn muốn!

Đừng tự giới hạn khả năng của mình dẫn đến thành công. Chính những khát khao và đam mê sẽ dẫn lối cho bạn đạt được điều bạn muốn!

Hãy giữ lấy niềm tin của mình!

Hãy giữ lấy niềm tin của mình!

Be Yourself!

Be Yourself!

hãy dành thời gian cho tất cả những gì bạn muốn, vì thời gian ngắn ngủi lắm!

hãy dành thời gian cho tất cả những gì bạn muốn, vì thời gian ngắn ngủi lắm!

hãy coi khó khăn trở ngại là thử thách để thay đổi số phận của bạn!

hãy coi khó khăn trở ngại là thử thách để thay đổi số phận của bạn!

Hãy để hy vọng luôn là bạn đồng hành của bạn trong mọi hoàn cảnh

Hãy để hy vọng luôn là bạn đồng hành của bạn trong mọi hoàn cảnh

Là bạn bật cao bao nhiêu sau khi chạm đáy!

Là bạn bật cao bao nhiêu sau khi chạm đáy!

Hãy là người chơi khôn ngoan trong trò chơi tiền bạc

Hãy là người chơi khôn ngoan trong trò chơi tiền bạc

Chấp nhận thất bại như một thử thách để trưởng thành

Chấp nhận thất bại như một thử thách để trưởng thành

Pinterest
Search