Explore Christian Dior and more!

Explore related topics

عطر پیور پویزن دیور در نت پایه خود رایحه های چوب صندل و کهربا را به جای میگذارد.

عطر پیور پویزن دیور در نت پایه خود رایحه های چوب صندل و کهربا را به جای میگذارد.

هیپنوتیک دیور در پایه خود پوب صندل ، بادام، وانیل و مشک را دارد

هیپنوتیک دیور در پایه خود پوب صندل ، بادام، وانیل و مشک را دارد

این عطر زنانه رایحه ای شبانه و پاییزی دارد.

این عطر زنانه رایحه ای شبانه و پاییزی دارد.

هدف ایجاد فرمول ساده شده اما درخشانی بود که هرگاه دیور در باغ خود به استراحت می پرداخت او را احاطه میکرد. تا در سال  1955 با دیدار با راوندنیتسکا شکل گرفت.

Diorissimo Perfume for Women by Christian Dior

این عطر زنانه با رایحه پرتقال ماندرین سیسیلی آغاز میشود در نت میانی عطر زنانه میس دیور بلومینگ بوکوئت کریستین دیور رایحه های گل صد تومانی ، گل رز، زردآلو و هلو قرار دارد و در نهایت رایحه مشک سفید خاتمه بخش این عطر زنانه منحصر به فرد از برند پرآوازه کریستین دیور است.

این عطر زنانه با رایحه پرتقال ماندرین سیسیلی آغاز میشود در نت میانی عطر زنانه میس دیور بلومینگ بوکوئت کریستین دیور رایحه های گل صد تومانی ، گل رز، زردآلو و هلو قرار دارد و در نهایت رایحه مشک سفید خاتمه بخش این عطر زنانه منحصر به فرد از برند پرآوازه کریستین دیور است.

در قلب این عطر به رایحه های گل مریم ، گل یاس گل سوسن ،گل رز، چوب بلسان و زیره سیاه قرار دارد

در قلب این عطر به رایحه های گل مریم ، گل یاس گل سوسن ،گل رز، چوب بلسان و زیره سیاه قرار دارد

Uniquely For Her Demeter by Demeter Patchouli Cologne Spray 4 oz  #Demeter #Beauty

Demeter Perfume by Demeter, 4 oz Patchouli Cologne Spray for Women

در این عطر زنانه دیور بانوی جذاب و جدیدی را معرفی میکند : خانم چری دیور

در این عطر زنانه دیور بانوی جذاب و جدیدی را معرفی میکند : خانم چری دیور

شروع این عطر در نت ابتدایی ترکیباتی از رایحه های مرکبات و زنجبیل و لیمو سیسیلی است

شروع این عطر در نت ابتدایی ترکیباتی از رایحه های مرکبات و زنجبیل و لیمو سیسیلی است

فرانسوی ها از جمله کریستسن دیور بر این باورند که گل برف گل مقدسیست

فرانسوی ها از جمله کریستسن دیور بر این باورند که گل برف گل مقدسیست

Pinterest
Search