Explore Chinese Artwork, Japanese Artwork and more!

Tỉnh vật vẽ | Nhà tranh của Hoa Ban (kho ảnh dùng cho hoạt động viết, edit, dịch ngôn tình ^^)

Tỉnh vật vẽ | Nhà tranh của Hoa Ban (kho ảnh dùng cho hoạt động viết, edit, dịch ngôn tình ^^)

Mọi người muốn biết tâm trạng của một tên FA khi đứng trước muôn nghìn cảnh tình ái trên thế gian là như thế nào? Chính là, nếu không phải thấy cặp này quá sến súa thì cũng là đôi kia quá thực dụng, nếu không phải cảm thấy couple này quá thần kinh thì cũng là kẻ đứng bên cạnh mình quá có vấn đề. Nói chung là, haizz, đều trách ông trời đi...

Mọi người muốn biết tâm trạng của một tên FA khi đứng trước muôn nghìn cảnh tình ái trên thế gian là như thế nào? Chính là, nếu không phải thấy cặp này quá sến súa thì cũng là đôi kia quá thực dụng, nếu không phải cảm thấy couple này quá thần kinh thì cũng là kẻ đứng bên cạnh mình quá có vấn đề. Nói chung là, haizz, đều trách ông trời đi...

Pinterest
Search