Explore these ideas and much more!

Selçuklular - Vikipedi

Selçuklular - Vikipedi

2.050 metre uzunluğuyla geçmişi M.Ö 7. yüzyıla dayanan Sinop Kalesi, savaşlardan ve yüzyıllar geçen zamandan ötürü bazı noktaları yıpranmış olsa da Sinop'luları hala selamlıyor. Günümüzde kaleden Sinop’u izlerken çayınızı keyifle yudumlayabilirsiniz. #sinop #sinoptravel

2.050 metre uzunluğuyla geçmişi M.Ö 7. yüzyıla dayanan Sinop Kalesi, savaşlardan ve yüzyıllar geçen zamandan ötürü bazı noktaları yıpranmış olsa da Sinop'luları hala selamlıyor. Günümüzde kaleden Sinop’u izlerken çayınızı keyifle yudumlayabilirsiniz. #sinop #sinoptravel

Тюрки - Cельджуки и Чингиз Хан - Selçuklular ve Cengiz Han - 4 May 2013 - The World 11-11-11

Ergenekon Destanı - 9 May 2013 - The World

A fine and rare Seljuk silver and gold ring set with a deep purple stone seal bearing the name of Ali Ibn Yusuf, Persia, 12th century<br /><br /> | Lot | Sotheby's

A fine and rare Seljuk silver and gold ring set with a deep purple stone seal bearing the name of Ali Ibn Yusuf, Persia, century<br /><br /> Lot Sotheby's

Seljuk Calvary. 1243: Western mongol army made Seljuks of Anatolia a part of Mongol empire.

muslim persian cavalryman of the Seljuk Empire , during the Third Crusade

Western mongol army made Seljuks of Anatolia a part of Mongol empire.

A fine and rare Seljuk silver and gold ring set with a deep purple stone seal bearing the name of Ali Ibn Yusuf, Persia, 12th century

A fine and rare Seljuk silver and gold ring set with a deep purple stone seal bearing the name of Ali Ibn Yusuf, Persia, century<br /><br />

A FINE AND RARE SELJUK SILVER AND GOLD RING SET WITH A DEEP PURPLE STONE SEAL BEARING THE NAME OF ALI IBN YUSUF, PERSIA, 12TH CENTURY. Inscriptions: bi’llah yathiq ‘ali; ‘Ali puts his trust in God’ The name ‘Ali is written within the image of the lion which often represents ‘Ali as he is called Asadullah 'Lion of God’. Around the bezel: al-‘izz al-da/’im wa al-i/qbal al/ al-baqa; Perpetual Glory and Prosperity [and] Long-life’ Inside the ring, in Persian: Undeciphered.

Turkish Art: Seljuk Gold Ring c AD (from İran) - Seljuks are Turks.

Burmalı Camii, Amasya, Turkey. Anadolu Selçuklu Hükümdarı Gıyaseddin II. Keyhüsrev zamanında, VeziriNecmeddin Ferruh Bey ve kardeşi Haznedar Yusuf Bey tarafından 1237-1247 yıllarıarasıdan yaptırıldığı sanılmaktadır.

Burmalı Camii, Amasya, Turkey. Anadolu Selçuklu Hükümdarı Gıyaseddin II. Keyhüsrev zamanında, VeziriNecmeddin Ferruh Bey ve kardeşi Haznedar Yusuf Bey tarafından 1237-1247 yıllarıarasıdan yaptırıldığı sanılmaktadır.

The Hobbit Bow of Tauriel

The Hobbit Bow of Tauriel

My primary weapon, the bow. I've been practicing archery my whole life, my bow is long and recurves back towards me. It's made of a special material that is super light and strong, it has leaf engravings

Gözetleme Kulesi (Kemah)Erzincan Kemah ilçesinde, Fırat Nehri’nin solundaki dik bir kayalığın ucunda bulunan bu kule, gözetleme kulesi olarak yapılmıştır. Aynı zamanda bu kulenin yanındaki karayolu yapılmadan önce buradaki yoldan geçenlerden Bac (geçiş ücreti) alındığı yer olarak da nitelendirilmiştir. Kitabesi bulunmayan bu kulenin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Mimari üslubundan kulenin XII.-XIII. Yüzyıllarda, Selçuklular döneminden kaldığı sanılmaktadır.

Gözetleme Kulesi (Kemah)Erzincan Kemah ilçesinde, Fırat Nehri’nin solundaki dik bir kayalığın ucunda bulunan bu kule, gözetleme kulesi olarak yapılmıştır. Aynı zamanda bu kulenin yanındaki karayolu yapılmadan önce buradaki yoldan geçenlerden Bac (geçiş ücreti) alındığı yer olarak da nitelendirilmiştir. Kitabesi bulunmayan bu kulenin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Mimari üslubundan kulenin XII.-XIII. Yüzyıllarda, Selçuklular döneminden kaldığı sanılmaktadır.

Pinterest
Search