Explore Park Min Woo, Roommates and more!

The very cute Park Min Woo, who gained popularity after his appearance in FLOWER BOY RAMEN SHOP!

The very cute Park Min Woo, who gained popularity after his appearance in FLOWER BOY RAMEN SHOP!

Seo Kang Joon  Park Min Woo watching these two on Roommate and Min Woo is definitely my bias between these two flower boys, such a sweetheart!

Seo Kang Joon Park Min Woo watching these two on Roommate and Min Woo is definitely my bias between these two flower boys, such a sweetheart!

Park Bom and Park Min Woo pose as the Park-Park couple on 'Roommate' | http://www.allkpop.com/article/2014/06/park-bom-and-park-min-woo-pose-as-the-park-park-couple-on-roommate

Park Bom and Park Min Woo pose as the Park-Park couple on 'Roommate'

Park Bom and Park Min Woo pose as the Park-Park couple on 'Roommate' | http://www.allkpop.com/article/2014/06/park-bom-and-park-min-woo-pose-as-the-park-park-couple-on-roommate

"Bạn Trọ - Roommate" SBS Hàn Quốc là chương trình thực tế quan sát tất cả những gì diễn ra trong ngôi nhà chung. Chương trình sẽ theo sát cuộc sống hàng ngày của mười nam, nữ ngôi sao hàng đầu khi họ giao tiếp và sống chung với các thành viên khác dưới một mái nhà.

"Bạn Trọ - Roommate" SBS Hàn Quốc là chương trình thực tế quan sát tất cả những gì diễn ra trong ngôi nhà chung. Chương trình sẽ theo sát cuộc sống hàng ngày của mười nam, nữ ngôi sao hàng đầu khi họ giao tiếp và sống chung với các thành viên khác dưới một mái nhà.

Jo Se Ho, Park Min Woo, and Seo Kang Jun show their support for Park Joon Hyung at g.o.d's concert | allkpop

Jo Se Ho, Park Min Woo, and Seo Kang Jun show their support for Park Joon Hyung at g.o.d's concert

Jo Se Ho, Park Min Woo, and Seo Kang Jun show their support for Park Joon Hyung at g.o.d's concert | allkpop

Park Min Woo Admits He Was Envious of Seo Kang Joon on “Roommate”

Park Min Woo Admits He Was Envious of Seo Kang Joon on “Roommate”

"Modern Farmer" <3 such a good drama !!! IM LOVING IT because of all they actors soo good <3 PARK MIN WOO and HONGKI!!

"Modern Farmer" <3 such a good drama !!! IM LOVING IT because of all they actors soo good <3 PARK MIN WOO and HONGKI!!

Pinterest
Search