Explore Cataloge, House Bakery and more!

Explore related topics

Cataloge - Đồ án cuối kì I: Bộ nhận diện thương hiệu Wacha House Bakery. Sản phẩm có sự đầu tư và được đánh giá cao về tư duy thiết kế. Những người thực hiện: Nhóm học viên lớp D1410H - Arena Multimedia (Trần Thái Tông, Hà Nội). Trịnh Đình Tuấn, Phùng Thúy Thúy, Nguyễn Thị Phương Huyền. Giảng viên hướng dẫn: Thầy Vũ Quang Chiến

Cataloge - Đồ án cuối kì I: Bộ nhận diện thương hiệu Wacha House Bakery. Sản phẩm có sự đầu tư và được đánh giá cao về tư duy thiết kế. Những người thực hiện: Nhóm học viên lớp D1410H - Arena Multimedia (Trần Thái Tông, Hà Nội). Trịnh Đình Tuấn, Phùng Thúy Thúy, Nguyễn Thị Phương Huyền. Giảng viên hướng dẫn: Thầy Vũ Quang Chiến

Bộ văn phòng - BALIHA Yoga Center. Sản phẩm đồ án kì 1 của nhóm học viên D1508K- Arena Multimedia (Phạm Văn Bạch - Hà Nội). Thành viên nhóm: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phan Thị Thắm, Lê Thị Hải Yến. Giáo viên hướng dẫn: Trần Quốc Lợi

Bộ văn phòng - BALIHA Yoga Center. Sản phẩm đồ án kì 1 của nhóm học viên D1508K- Arena Multimedia (Phạm Văn Bạch - Hà Nội). Thành viên nhóm: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phan Thị Thắm, Lê Thị Hải Yến. Giáo viên hướng dẫn: Trần Quốc Lợi

Offical Branding 2 - Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1 của học viên lớp D1407H - Arena Multimedia (Trần Thái Tông, Hà Nội)). Bộ nhận diện thương hiệu Violeta Bakery. Thực hiện: Trương Quang Trung, Nguyễn Hải Đạt. Giáo viên hướng dẫn: Thầy Vũ Quang Chiến

Offical Branding 2 - Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1 của học viên lớp D1407H - Arena Multimedia (Trần Thái Tông, Hà Nội)). Bộ nhận diện thương hiệu Violeta Bakery. Thực hiện: Trương Quang Trung, Nguyễn Hải Đạt. Giáo viên hướng dẫn: Thầy Vũ Quang Chiến

Calender - Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1 của học viên lớp D1407H - Arena Multimedia (Trần Thái Tông, Hà Nội)). Bộ nhận diện thương hiệu Violeta Bakery. Thực hiện: Trương Quang Trung, Nguyễn Hải Đạt. Giáo viên hướng dẫn: Thầy Vũ Quang Chiến

Calender - Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1 của học viên lớp D1407H - Arena Multimedia (Trần Thái Tông, Hà Nội)). Bộ nhận diện thương hiệu Violeta Bakery. Thực hiện: Trương Quang Trung, Nguyễn Hải Đạt. Giáo viên hướng dẫn: Thầy Vũ Quang Chiến

Poster - Đồ án cuối kỳ 1, bộ nhận diện thương hiệu Sunrise Resort, lớp D1408G - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội). Những người thực hiện: Đỗ Thị Hương Thảo, Dương Văn Thành, Ngô Phương Linh. Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Quốc Lợi

Poster - Đồ án cuối kỳ 1, bộ nhận diện thương hiệu Sunrise Resort, lớp D1408G - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội). Những người thực hiện: Đỗ Thị Hương Thảo, Dương Văn Thành, Ngô Phương Linh. Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Quốc Lợi

Bộ văn phòng  - Sản phẩm đồ án của nhóm học viên lớp  D1409H Arena Multimedia-Trúc Khê. Đề tài thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho công ty rau sạch ASA GREEN. Arena Multimedia-Trúc Khê Đề tài:  ASA GREEN. Thời gian làm : 1 tháng. Thành viên nhóm: Võ Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Lê Văn Nghĩa. Giảng viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

Bộ văn phòng - Sản phẩm đồ án của nhóm học viên lớp D1409H Arena Multimedia-Trúc Khê. Đề tài thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho công ty rau sạch ASA GREEN. Arena Multimedia-Trúc Khê Đề tài: ASA GREEN. Thời gian làm : 1 tháng. Thành viên nhóm: Võ Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Lê Văn Nghĩa. Giảng viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

Thẻ cào - Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1505H- Arena Multimedia (Trúc Khê -HN). Đề tài thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Windtel- hoạt động trong lĩnh vực "mạng viễn thông. THÀNH VIÊN NHÓM: Đặng Duy Khánh, Trần Trúc Diễm, Nguyễn Việt Triều, Nguyễn Thị Phương . Giảng viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

Thẻ cào - Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1505H- Arena Multimedia (Trúc Khê -HN). Đề tài thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Windtel- hoạt động trong lĩnh vực "mạng viễn thông. THÀNH VIÊN NHÓM: Đặng Duy Khánh, Trần Trúc Diễm, Nguyễn Việt Triều, Nguyễn Thị Phương . Giảng viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

Bộ nhận diện văn phòng - Bộ nhận diện thương hiệu Bao cao su Lasting Condom. Những người thực hiện: Nhóm học viên lớp D1307K - Arena Multimedia (Tôn Thất Thuyết/Trần Thái Tông): Nguyễn Thị Thơm, Phạm Hải Nam, Ngô Quang Biên. Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Quốc Lợi

Bộ nhận diện văn phòng - Bộ nhận diện thương hiệu Bao cao su Lasting Condom. Những người thực hiện: Nhóm học viên lớp D1307K - Arena Multimedia (Tôn Thất Thuyết/Trần Thái Tông): Nguyễn Thị Thơm, Phạm Hải Nam, Ngô Quang Biên. Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Quốc Lợi

Flyer - Đồ án cuối ký 1, bộ nhận diện thương hiệu Wave Academy. Sản phẩm được đánh giá cao về gu màu sắc và cách trình bày sạch sẽ, tạo ấn tượng tốt. Những người thực hiện: Nhóm học viên lớp D1408G - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội): Nguyễn Như Khoa, Lê Ngọc Diệp, Nguyễn Thăng Đức , Phạm Minh Phương. Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Quốc Lợi

Flyer - Đồ án cuối ký 1, bộ nhận diện thương hiệu Wave Academy. Sản phẩm được đánh giá cao về gu màu sắc và cách trình bày sạch sẽ, tạo ấn tượng tốt. Những người thực hiện: Nhóm học viên lớp D1408G - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội): Nguyễn Như Khoa, Lê Ngọc Diệp, Nguyễn Thăng Đức , Phạm Minh Phương. Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Quốc Lợi

Namecard - Sản phẩm đồ án của nhóm học viên lớp D1411M -Arena Multimedia-Trúc Khê. Thời gian hoàn thiện:1 tháng. Thành viên nhóm: Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Hiền, Trần Tiến Đức . Giảng viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

Namecard - Sản phẩm đồ án của nhóm học viên lớp D1411M -Arena Multimedia-Trúc Khê. Thời gian hoàn thiện:1 tháng. Thành viên nhóm: Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Hiền, Trần Tiến Đức . Giảng viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

Pinterest
Search