Explore these ideas and much more!

Những thứ tốt đẹp thì không nên trải qua, bởi vì một khi đã trải qua thì không bao giờ quên được. Cho dù đã trở thành quá khứ, nhưng sẽ không ngừng dây dưa suốt kiếp. Lúc nào cũng đau khổ hoài niệm, khiến con tim quanh năm sa vào hồi ức, không chịu đối mặt với hiện tại.

Snow flurries on Christmas eve in Clear Water - The ranch has Gaint Oaks trees Hanafubuki - Cherry blossom blizzard, Japan I want to see the cherry blossoms in Japan.too bad they only bloom for about a week :/

Sakura & blue sky

Sakura & blue sky

Pinterest
Search