Explore Valley, Allium and more!

Allium triquetum, flor no autòctona a la vall del Tenes

Allium triquetum, flor no autòctona a la vall del Tenes

Hivern a la vall de Riells. La Pineda

Hivern a la vall de Riells

Hivern a la vall de Riells. La Pineda

Esqueixos de càrex al Tenes, hivern de 2014

Esqueixos de càrex al Tenes

Esqueixos de càrex al Tenes, hivern de 2014

Esqueix de càrex al Tenes, hivern de 2014

Esqueixos al riu Tenes

Esqueix de càrex al Tenes, hivern de 2014

Esqueix de càrex al Tenes. Hivern de 2014

Esqueixos de càrex al riu Tenes

Esqueix de càrex al Tenes. Hivern de 2014

Sortida familiar de descoberta del riu Tenes.  13 d'abril de 2013. Lligabosc japonès (espècie exòtica invasora)

Sortida familiar de descoberta del riu Tenes. 13 d'abril de 2013. Lligabosc japonès (espècie exòtica invasora)

Conservació i millora del Passeig del Tenes. 12 d'octubre de 2013. Retirada de raïm de moro

Conservació i millora del Passeig del Tenes. 12 d'octubre de 2013. Retirada de raïm de moro

a Riells del Fai, amb la participació de treballadors i treballadores voluntaris de Telefónica. Es van recollir deixalles, netejar grafits i fer una plantació d'helòfits. 4 d'octubre de 2013

a Riells del Fai, amb la participació de treballadors i treballadores voluntaris de Telefónica. Es van recollir deixalles, netejar grafits i fer una plantació d'helòfits. 4 d'octubre de 2013

Planta't 2010

Planta’t! 2010

Planta't 2010

Conservació i millora del Passeig del Tenes. 12 d'octubre de 2013. Eliminació de raïm de moro

Conservació i millora del Passeig del Tenes. 12 d'octubre de 2013. Eliminació de raïm de moro

Pinterest
Search