Explore I Am, My Love and more!

Positive intension on 17-07-2015: I give the best of what I am capable of.

Positive intension on 17-07-2015: I give the best of what I am capable of.

Positive intension on 03-07-2015: Love fills my body.

Positive intension on 03-07-2015: Love fills my body.

Positive intension on 08-07-2015: I live in this moment, right now. I love and approve of myself.

Positive intension on 08-07-2015: I live in this moment, right now. I love and approve of myself.

Positive intension on 23-07-2015: I release my thoughts from loadings, concerns and negatives.

Positive intension on 23-07-2015: I release my thoughts from loadings, concerns and negatives.

Little by little, a little becomes A LOT!

Little by little, a little becomes A LOT!

Позитивно намерение за днешния уникален 13 юни 2015: Освобождавам мислите си от товари, тревоги и негативи.

Позитивно намерение за днешния уникален 13 юни 2015: Освобождавам мислите си от товари, тревоги и негативи.

Позитивно намерение за днешния уникален 31 май 2015: Със спокойствие се отнасям със случващото се в живота ми. Намирам се в безопасност.

Позитивно намерение за днешния уникален 31 май 2015: Със спокойствие се отнасям със случващото се в живота ми. Намирам се в безопасност.

Позитивно намерение за днешния уникален 12 юни 2015: Свободен съм да обичам.

Позитивно намерение за днешния уникален 12 юни 2015: Свободен съм да обичам.

Позитивно намерение за днешния уникален 20 май 2015: Обичам себе си. Възхищавам си се.

Позитивно намерение за днешния уникален 20 май 2015: Обичам себе си. Възхищавам си се.

Позитивно намерение за днешния уникален 11 юни 2015: Избирам как да се чувствам.

Позитивно намерение за днешния уникален 11 юни 2015: Избирам как да се чувствам.

Pinterest
Search