Explore Banana Republic, Buy and more!

Explore related topics

Photo: Nicky Vu | Model: Hoàng Oanh | Stylist: Sunny | MUA: Bobby Nguyen | Assistant: Khanh Pham | Costume: Banana Republic, Nguyễn Hoàng Tú, Phi Phạm & Trang Khiếu

Photo: Nicky Vu | Model: Hoàng Oanh | Stylist: Sunny | MUA: Bobby Nguyen | Assistant: Khanh Pham | Costume: Banana Republic, Nguyễn Hoàng Tú, Phi Phạm & Trang Khiếu

Photo: Nicky Vu | Model: Hoàng Oanh | Stylist: Sunny | MUA: Bobby Nguyen | Assistant: Khanh Pham | Costume: Banana Republic, Nguyễn Hoàng Tú, Phi Phạm & Trang Khiếu

Photo: Nicky Vu | Model: Hoàng Oanh | Stylist: Sunny | MUA: Bobby Nguyen | Assistant: Khanh Pham | Costume: Banana Republic, Nguyễn Hoàng Tú, Phi Phạm & Trang Khiếu

Photo: Nicky Vu | Model: Hoàng Oanh | Stylist: Sunny | MUA: Bobby Nguyen | Assistant: Khanh Pham | Costume: Banana Republic, Nguyễn Hoàng Tú, Phi Phạm & Trang Khiếu

Photo: Nicky Vu | Model: Hoàng Oanh | Stylist: Sunny | MUA: Bobby Nguyen | Assistant: Khanh Pham | Costume: Banana Republic, Nguyễn Hoàng Tú, Phi Phạm & Trang Khiếu

Photo: Nicky Vu Model: Lan Khue MUA: Lu Mai KIm Tai

Photo: Nicky Vu Model: Lan Khue MUA: Lu Mai KIm Tai

Photo: NICKY VU Model: CHÂU DIỆU MINH Styist: E.K MUA: LƯ MAI KIM TÀI Costume: MIEFASHION-  fACEBOOK: MIFASHION

Photo: NICKY VU Model: CHÂU DIỆU MINH Styist: E.K MUA: LƯ MAI KIM TÀI Costume: MIEFASHION- fACEBOOK: MIFASHION

Photo: NICKY VU / Model: BRIAN TRAN / Stylist: JINHOON / Assistant: KHANH PHAM / MUA: SIMON DO / Fashion: VIETINIO

Photo: NICKY VU / Model: BRIAN TRAN / Stylist: JINHOON / Assistant: KHANH PHAM / MUA: SIMON DO / Fashion: VIETINIO

Photo: NICKY VU Model: CHÂU DIỆU MINH Styist: E.K MUA: LƯ MAI KIM TÀI Costume: PHẠM ANH TUẤN

Photo: NICKY VU Model: CHÂU DIỆU MINH Styist: E.K MUA: LƯ MAI KIM TÀI Costume: PHẠM ANH TUẤN

Photo: Nicky Vu Model: Hoang Thuy MUA: Lu Mai KIm Tai

Photo: Nicky Vu Model: Hoang Thuy MUA: Lu Mai KIm Tai

Photo & Concept: NICKY VU Model: CHÂU DIỆU MINH Stylist: E.K MUA: LƯ MAI KIM TÀI Costume: MINH QUÂN (Top 3 Project Runway Vietnam 2014)

Photo & Concept: NICKY VU Model: CHÂU DIỆU MINH Stylist: E.K MUA: LƯ MAI KIM TÀI Costume: MINH QUÂN (Top 3 Project Runway Vietnam 2014)

Photo: NICKY VU Model: CHÂU DIỆU MINH Styist: E.K MUA: LƯ MAI KIM TÀI Costume: MIEFASHION-  fACEBOOK: MIFASHION

Photo: NICKY VU Model: CHÂU DIỆU MINH Styist: E.K MUA: LƯ MAI KIM TÀI Costume: MIEFASHION- fACEBOOK: MIFASHION

Pinterest
Search