Pinterest

Explore Ol and more!

ALLAH'A HER ZAMAN MİNNETTAR OL...

ALLAH'A HER ZAMAN MİNNETTAR OL...

ALLAH'A HER ZAMAN MİNNETTAR OL...

ALLAH'A HER ZAMAN MİNNETTAR OL...

ALLAH'A HER ZAMAN MİNNETTAR OL...

ALLAH'A HER ZAMAN MİNNETTAR OL...

ALLAH'A HER ZAMAN MİNNETTAR OL...

ALLAH'A HER ZAMAN MİNNETTAR OL...

ALLAH'A HER ZAMAN MİNNETTAR OL...

ALLAH'A HER ZAMAN MİNNETTAR OL...

ALLAH'A HER ZAMAN MİNNETTAR OL...

ALLAH'A HER ZAMAN MİNNETTAR OL...

ALLAH'A HER ZAMAN MİNNETTAR OL...

ALLAH'A HER ZAMAN MİNNETTAR OL...

ALLAH'A HER ZAMAN MİNNETTAR OL...

ALLAH'A HER ZAMAN MİNNETTAR OL...

33. "Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır."  34. İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa -hak söz olarak- budur. 35. Allah'ın bir evlât edinmesi, olur şey değildir. O, bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman, ona sadece "Ol!" der ve hemen olur.  36. (İsa şunu da söyledi:) Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O'na kulluk ediniz. İşte doğru yol budur.

33. "Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır." 34. İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa -hak söz olarak- budur. 35. Allah'ın bir evlât edinmesi, olur şey değildir. O, bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman, ona sadece "Ol!" der ve hemen olur. 36. (İsa şunu da söyledi:) Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O'na kulluk ediniz. İşte doğru yol budur.

63. Kullarımızdan, takvâ sahibi kimselere verdiğimiz cennet işte budur. 64. Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey O'na aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. 65. (O) göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbidir. Şu halde O'na kulluk et; O'na kulluk etmek için sabırlı ve metânetli ol. O'nun bir adaşı (benzeri) olduğunu biliyor musun? (Asla benzeri yoktur).

Other Wallpaper: Wonderful World Wallpapers HD Resolution for HD Wonderful Images Wallpapers Wallpapers)

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 2. Yükünü senden alıp atmadık mı? 3. O senin belini büken yükü . 4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi? 5. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. 6. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. 7. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul, 8. Yalnız Rabbine yönel.

Quran Tutor Online - learn to read Quran online -Islamic Education Online

Ey affetmeyi seven Rabbim sil göz yaşlarımı..  Sen teselli et beni serinlik sun şu bağrıma..  Vardır bunda da bir hayır..  Hayırlı kederlerimi sen sevdir bana!..  Tıpkı geceye saçılan yıldızlar gibi ömrüme ışık olsun sıkıntı anlarımda ettiğim dualar..  Hüzünlerde olgunlaştır beni..  Cahilim çok cahilim..  Sen yolum ol!..  Sen sonum ol!..

Ey affetmeyi seven Rabbim sil göz yaşlarımı.. Sen teselli et beni serinlik sun şu bağrıma.. Vardır bunda da bir hayır.. Hayırlı kederlerimi sen sevdir bana!.. Tıpkı geceye saçılan yıldızlar gibi ömrüme ışık olsun sıkıntı anlarımda ettiğim dualar.. Hüzünlerde olgunlaştır beni.. Cahilim çok cahilim.. Sen yolum ol!.. Sen sonum ol!..

3:47 -	(Meryem): "Ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?" dedi. Allah: "Öyle ama, Allah dilediğini yaratır, bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece 'ol!' der, o da hemen oluverir." dedi.

3:47 - (Meryem): "Ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?" dedi. Allah: "Öyle ama, Allah dilediğini yaratır, bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece 'ol!' der, o da hemen oluverir." dedi.

Toprak da bütün evren ve içerisindeki her şeyle birlikte Allah’ın (c.c.) “Ol!” emri ile birlikte yoktan var edilmiştir. Allah (c.c.) evreni ve içerisindekileri yaratırken kendisinden hiçbir şey eklememiştir. O bunları yoktan yaratmıştır ve yaratmaktadır. Bilim, evrenin bir şişirilen balon gibi genişlemeye devam ettiğini belirttiğine göre bu yaratma süreci şu anda da sürüyor demektir. Allah’ın (c.c.) yaratma işini sadece bu evrenle de sınırlamak doğru değildir. Kuşkusuz Allah (c.c.)…

only one Allah gii