Explore סטודיו Karen and more!

Explore related topics

תוכנית הדירה אחרי השיפוץ (שרטוט: קרן בר סטודיו Karen.B)

תוכנית הדירה אחרי השיפוץ (שרטוט: קרן בר סטודיו Karen.B)

התקרה הושארה בגובהה המקורי, והחלונות בצד זה של הדירה נטולי תריסים. בצד המקביל, הפונה לעורף הבניין, תוכננו שני חדרי שינה ורחצה, וחדר עבודה קטן (צילום: עודד סמדר)

התקרה הושארה בגובהה המקורי, והחלונות בצד זה של הדירה נטולי תריסים. בצד המקביל, הפונה לעורף הבניין, תוכננו שני חדרי שינה ורחצה, וחדר עבודה קטן (צילום: עודד סמדר)

ורד בלטמן כהן     תוכנית הדירה: קירות פנימיים יש רק שלושה - בין חדר הרחצה של ההורים למטבח (מימין), ומצדי חדר הרחצה השני, שבין חדרי השינה. כל יתר ההפרדות בין החללים בבית נעשו באמצעות ארונות, שגם ''ספגו'' לתוכם את מערכות התשתית ואת העמודים התומכים ( צילום: עמית גירון )

ורד בלטמן כהן תוכנית הדירה: קירות פנימיים יש רק שלושה - בין חדר הרחצה של ההורים למטבח (מימין), ומצדי חדר הרחצה השני, שבין חדרי השינה. כל יתר ההפרדות בין החללים בבית נעשו באמצעות ארונות, שגם ''ספגו'' לתוכם את מערכות התשתית ואת העמודים התומכים ( צילום: עמית גירון )

במרכז, בצהוב: הקירות שנהרסו בשיפוץ. למעלה, באדום: קירות שנבנו. למטה תוכנית הדירה לאחר השיפוץ (תוכניות: שירי בלום לאודן)

במרכז, בצהוב: הקירות שנהרסו בשיפוץ. למעלה, באדום: קירות שנבנו. למטה תוכנית הדירה לאחר השיפוץ (תוכניות: שירי בלום לאודן)

50 Three “3” Bedroom Apartment/House Plans

50 Three “3” Bedroom Apartment/House Plans

This colorful home would be an ideal choice for music lovers, featuring two bedrooms and a spacious living area, complete with music storage and stereo, that opens out onto a cozy veranda. A small kitchen and an office area complete the comfortable home.

למעלה: לפני השיפוץ - דירת 3 חדרים ישנה ומוזנחת. אחרי: שני חדרי שינה-מאסטר וחלל ציבורי גדול ()

למעלה: לפני השיפוץ - דירת 3 חדרים ישנה ומוזנחת. אחרי: שני חדרי שינה-מאסטר וחלל ציבורי גדול ()

ואחרי. המרפאה הפכה למטבח (תכנית: פנינית שרת-אזולאי )

ואחרי. המרפאה הפכה למטבח (תכנית: פנינית שרת-אזולאי )

איכות הגימור והמחשבה על הפרטים מעידים עד כמה היתה העבודה מאתגרת, ואיזו נחישות נדרשה כאן מאנשי המקצוע (צילום: איתי סיקולסקי)

איכות הגימור והמחשבה על הפרטים מעידים עד כמה היתה העבודה מאתגרת, ואיזו נחישות נדרשה כאן מאנשי המקצוע (צילום: איתי סיקולסקי)

Pinterest
Search