Explore Field Of Flowers, Love Flowers and more!

Explore related topics

One day I will be an old woman with long silver hair, magical tattoos, eyes full of light and life, and lots of laugh wrinkles.

One day I will be an old woman with long silver hair, magical tattoos, eyes full of light and life, and lots of laugh wrinkles.

.Thật ra không phải không muốn hứa hẹn. Nhưng hứa hẹn mà không biết có thể thực hiện được hay không thì thà rằng đừng nói gì cả. Bởi vì cuộc sống này vốn phải tự bản thân mình tự đi tiếp, cho dù ai bỏ đi trước, người còn lại đều phải tự mình gắng gượng duy trì.

.Thật ra không phải không muốn hứa hẹn. Nhưng hứa hẹn mà không biết có thể thực hiện được hay không thì thà rằng đừng nói gì cả. Bởi vì cuộc sống này vốn phải tự bản thân mình tự đi tiếp, cho dù ai bỏ đi trước, người còn lại đều phải tự mình gắng gượng duy trì.

Pinterest
Search