Explore Thailand Yoga, North Thailand and more!

Explore related topics

Oh Boy you are not going to believe the CRAZY low price I recently paid for my next holiday!! You need to look into this!!

Oh Boy you are not going to believe the CRAZY low price I recently paid for my next holiday!! You need to look into this!!

In pancake-flat Bangkok, elevated views are as precious as a good dish of pat tai. Yet for a city that barely breaks sea level there are actually quite a few of them.

In pancake-flat Bangkok, elevated views are as precious as a good dish of pat tai. Yet for a city that barely breaks sea level there are actually quite a few of them.

Khoảng trên 90% dân Thái theo đạo Phật. Đâu đâu trên đất Thái cũng có những công trình mang phong cách kiến trúc Phật giáo. chính vì vậy không quá ngạc nhiên khi Thái Lan có số lượng đền chùa khủng lồ. Sau đây là 1 số đền chua nổi... Xem thêm: http://thailansensetravel.com/tong-hop-cac-ngoi-den-o-thai-lan-n.html

Khoảng trên 90% dân Thái theo đạo Phật. Đâu đâu trên đất Thái cũng có những công trình mang phong cách kiến trúc Phật giáo. chính vì vậy không quá ngạc nhiên khi Thái Lan có số lượng đền chùa khủng lồ. Sau đây là 1 số đền chua nổi... Xem thêm: http://thailansensetravel.com/tong-hop-cac-ngoi-den-o-thai-lan-n.html

Pinterest
Search