Pinterest

Explore Trái Tim, Buddha, and more!

TÂM AN LÀNH, CUỘC SỐNG AN NHIÊN ✨ Nếu có được một tâm thái tùy duyên, bạn sẽ sống trọn một đời cởi mở. ✨ Nếu chứa đựng một trái tim bình an, bạn sẽ có một lối sống tự tại. ✨ Nếu trong lòng có ý niệm từ bi, bạn sẽ làm được thật nhiều việc tốt. ✨Nếu nuôi dưỡng một tấm lòng biết ơn, bạn sẽ càng cảm thấy mình hạnh phúc.

TÂM AN LÀNH, CUỘC SỐNG AN NHIÊN ✨ Nếu có được một tâm thái tùy duyên, bạn sẽ sống trọn một đời cởi mở. ✨ Nếu chứa đựng một trái tim bình an, bạn sẽ có một lối sống tự tại. ✨ Nếu trong lòng có ý niệm từ bi, bạn sẽ làm được thật nhiều việc tốt. ✨Nếu nuôi dưỡng một tấm lòng biết ơn, bạn sẽ càng cảm thấy mình hạnh phúc.

Thành chỉ một câu ngắn Về toàn bộ cuộc đời. Về số phận, ý nghĩa Của mỗi một con người.” Quan đại thần chấp bút, Nắn nót viết một câu, Là “Sinh, Lão, Bệnh, Tử” Rồi cung kính cúi đầu. - st

Thành chỉ một câu ngắn Về toàn bộ cuộc đời. Về số phận, ý nghĩa Của mỗi một con người.” Quan đại thần chấp bút, Nắn nót viết một câu, Là “Sinh, Lão, Bệnh, Tử” Rồi cung kính cúi đầu. - st

Đời không tròn đất cũng chẳng hình vuông Và cuộc sống trăm điều không như ý Ngàn vạn thứ không như mình suy nghĩ Cho nên cuộc sống mới vô thường. Đừng bao giờ từ bỏ những yêu thương Dù tất cả quay lưng về phía bạn Dù cảm xúc có đôi lần chán nản Hãy xem đây là thử thách trong đời

Đời không tròn đất cũng chẳng hình vuông Và cuộc sống trăm điều không như ý Ngàn vạn thứ không như mình suy nghĩ Cho nên cuộc sống mới vô thường. Đừng bao giờ từ bỏ những yêu thương Dù tất cả quay lưng về phía bạn Dù cảm xúc có đôi lần chán nản Hãy xem đây là thử thách trong đời

LƯU LẠI BA PHẦN ''Người hiểu biết không cần phải nói hết, lưu lại ba phần, điều lưu lại là khẩu đức của mình. #buddha #buddhism

LƯU LẠI BA PHẦN ''Người hiểu biết không cần phải nói hết, lưu lại ba phần, điều lưu lại là khẩu đức của mình. #buddha #buddhism

Kinh chép: "Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây phương", nghĩa là: nếu ai ba nghiệp chướng thanh tịnh thì được về Tây phương đồng ở với Phật.

Kinh chép: "Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây phương", nghĩa là: nếu ai ba nghiệp chướng thanh tịnh thì được về Tây phương đồng ở với Phật.

MƯỜI ĐIỀU THÙ THẮNG Ở CÕI TÂY PHƯƠNG 1. Hóa sinh từ hoa sen, khác biệt với cõi Ta-bà sinh trưởng từ bào thai. 2. Sinh ra liền được tướng hảo đoan nghiêm, khác biệt với cõi Ta-bà thọ thân xương thịt ô uế. 3. Mặt đất khắp nơi bằng vàng ròng, khác biệt với cõi Ta-bà đất cát dơ nhớp.

10 điều thù thắng cõi tây phương cực lạc

MƯỜI ĐIỀU THÙ THẮNG Ở CÕI TÂY PHƯƠNG 1. Hóa sinh từ hoa sen, khác biệt với cõi Ta-bà sinh trưởng từ bào thai. 2. Sinh ra liền được tướng hảo đoan nghiêm, khác biệt với cõi Ta-bà thọ thân xương thịt ô uế. 3. Mặt đất khắp nơi bằng vàng ròng, khác biệt với cõi Ta-bà đất cát dơ nhớp.

“Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương.”- TS. Thích Nhất Hạnh Lấy tình thương xóa hận thù Lấy tâm thanh tịnh xóa đường ngu si Lấy nguồn ánh sáng Từ bi Tham sân dứt bỏ - bước đi nhẹ nhàng! - st

“Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương.”- TS. Thích Nhất Hạnh Lấy tình thương xóa hận thù Lấy tâm thanh tịnh xóa đường ngu si Lấy nguồn ánh sáng Từ bi Tham sân dứt bỏ - bước đi nhẹ nhàng! - st

Dữ lành cũng tại do #tâm Chủ tâm chớ để vào #đường ngục môn Hồn chủ xác thì tồn tại mãi Xác chủ hồn là hoại diệt luôn Chiều theo thị dục ngông cuồng Chỉ làm đau #khổ cho mình nhiều hơn Đường Giải Thoát- Thanh Sĩ Nam Mô A Di Đà #Phật #buddha #buddhism

Dữ lành cũng tại do #tâm Chủ tâm chớ để vào #đường ngục môn Hồn chủ xác thì tồn tại mãi Xác chủ hồn là hoại diệt luôn Chiều theo thị dục ngông cuồng Chỉ làm đau #khổ cho mình nhiều hơn Đường Giải Thoát- Thanh Sĩ Nam Mô A Di Đà #Phật #buddha #buddhism

VÌ SAO TA KHỔ - Con người ta vì đâu lại chất chứa quá nhiều những muộn phiền khổ não? Điều mấu chốt ở đây dường như nằm ở chính cái tâm cố chấp không muốn buông bỏ của mình… #buddha #buddhism #tâm #Phật #ducphatday

VÌ SAO TA KHỔ - Con người ta vì đâu lại chất chứa quá nhiều những muộn phiền khổ não? Điều mấu chốt ở đây dường như nằm ở chính cái tâm cố chấp không muốn buông bỏ của mình… #buddha #buddhism #tâm #Phật #ducphatday

Khi có ai cố ý Làm ta thấy tổn thương. Hãy tha thứ cho họ, Không bận tâm vấn vương. Là vì họ làm thế, Chưa hẳn do xấu xa. Mà họ đang đau khổ, Có khi hơn chúng ta. - Thái Bá Tân

Khi có ai cố ý Làm ta thấy tổn thương. Hãy tha thứ cho họ, Không bận tâm vấn vương. Là vì họ làm thế, Chưa hẳn do xấu xa. Mà họ đang đau khổ, Có khi hơn chúng ta. - Thái Bá Tân

Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ, cùng với 1.250 vị đại Tỳ-kheo, 80.000 vị Bồ-tát Ma-ha-tát, và chư thiên long quỷ thần. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Xá-lợi-phất: “Từ Phật độ này về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là #Thiên #Thắng. Trong cõi nước ấy có Đức #Phật, hiệu là Thiện Thuyết Cát #Như #Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ, cùng với 1.250 vị đại Tỳ-kheo, 80.000 vị Bồ-tát Ma-ha-tát, và chư thiên long quỷ thần. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Xá-lợi-phất: “Từ Phật độ này về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là #Thiên #Thắng. Trong cõi nước ấy có Đức #Phật, hiệu là Thiện Thuyết Cát #Như #Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Ai làm cho ta #khổ? >>Không thấy được #duyên #sinh, vô ngã, nên sinh khởi các phiền não dẫn đến những tạo tác mê lầm. Khi khổ, người ta thường đổ lỗi cho các #nhân tố bên ngoài, đổ lỗi cho hoàn #cảnh: tại người này làm cho tôi khổ, tại người kia làm cho tôi khổ, tại hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã hội v.v… #buddha #buddhism #tâm

Ai làm cho ta #khổ? >>Không thấy được #duyên #sinh, vô ngã, nên sinh khởi các phiền não dẫn đến những tạo tác mê lầm. Khi khổ, người ta thường đổ lỗi cho các #nhân tố bên ngoài, đổ lỗi cho hoàn #cảnh: tại người này làm cho tôi khổ, tại người kia làm cho tôi khổ, tại hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã hội v.v… #buddha #buddhism #tâm

Buddha Quote

Sống không tham giận kiêu căng Mỉm cười với những phũ phàng chông gai Thân tâm chẳng oán trách ai Yêu thương cây cỏ, muôn loài chúng sinh... Đừng bám víu, cũng đừng hay biết đến Hãy thả lòng khoáng đạt khỏa hư không Không giới hạn, không rời nhau. Thành một Suối Từ bi mầu nhiệm tự khơi dòng. __(())__ Nam Mô A Di Đà Phật.

Sống không tham giận kiêu căng Mỉm cười với những phũ phàng chông gai Thân tâm chẳng oán trách ai Yêu thương cây cỏ, muôn loài chúng sinh... Đừng bám víu, cũng đừng hay biết đến Hãy thả lòng khoáng đạt khỏa hư không Không giới hạn, không rời nhau. Thành một Suối Từ bi mầu nhiệm tự khơi dòng. __(())__ Nam Mô A Di Đà Phật.

Buddha, Temple, Temples, Buddhist Temple

KINH THIỆN SINH - Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương-xá, trong rừng Nhiêu hà mô (rừng nuôi cóc, ếch). Bấy giờ, trong thành Vương xá có con của vị Trưởng giả tên là #Thiện #Sinh. Khi người cha sắp lâm chung, nhân sáu #phương mà trối trăn, khéo dạy khéo quở rằng: #buddha #buddhism #ducphatday.vn

Kinh Thiện Sanh

KINH THIỆN SINH - Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương-xá, trong rừng Nhiêu hà mô (rừng nuôi cóc, ếch). Bấy giờ, trong thành Vương xá có con của vị Trưởng giả tên là #Thiện #Sinh. Khi người cha sắp lâm chung, nhân sáu #phương mà trối trăn, khéo dạy khéo quở rằng: #buddha #buddhism #ducphatday.vn