Explore Bhumibol Adulyadej, King and more!

Explore related topics

#alwaysourbelovedkingbhumibol  **ที่มาของภาพแชร์บน : internet | facebook | ig  (อนุญาติเจ้าภาพและผู้ที่เกี่ยวข้อง แชร์ | เผยแพร่ | บันทึก เพื่อเก็บไว้ในความทรงจำ และเพื่ิอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพ่อหลวง)

#alwaysourbelovedkingbhumibol **ที่มาของภาพแชร์บน : internet | facebook | ig (อนุญาติเจ้าภาพและผู้ที่เกี่ยวข้อง แชร์ | เผยแพร่ | บันทึก เพื่อเก็บไว้ในความทรงจำ และเพื่ิอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพ่อหลวง)

.

Prince, King, Long Live, Bhumibol Adulyadej

King Bhumibol of Thailand (Chairat.s)

King Bhumibol of Thailand (Chairat.s)

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม  รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Queen Sirikit, Bhumibol Adulyadej, Thailand, King

...การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จัก อดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียง เพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน... ♥ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

...การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จัก อดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียง เพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน... ♥ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ในหลวง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ในหลวง

♥

Long Live, King Queen, Bhumibol Adulyadej, Thailand, Google, Queen Sirikit, Search, Jeep, Templates

Pinterest
Search