Explore Ottoman Empire, Bir Zamanlar, and more!

Explore related topics

Sultan Abdulhamit donemi osmanlı arması

Sultan Abdulhamit donemi osmanlı arması

Osmanlı Padişahları & Erhan Kısmet

Osmanlı Padişahları & Erhan Kısmet

Günün Tarihi: Fâtih Sultan Mehmed Hânın Kırım'ı fethi (1475) Gedik Ahmed Paşa; Vezîriâzam olduktan sonra, 1475’te Karadeniz’deki Ceneviz kolonilerinin fethine memur edildi. Azak ve Menkub kalelerini aldı ve Kırım Hanlığını Osmanlı Devletinin himâyesine soktu. Bu fetihler aynı zamanda Karadeniz’in Türk gölü hâline getirilmesi projesinin ikinci safhasını da teşkil eder. http://osmanlilar.gen.tr/Devlet-Adamları/gedik-ahmed-pasa.html

Günün Tarihi: Fâtih Sultan Mehmed Hânın Kırım'ı fethi (1475) Gedik Ahmed Paşa; Vezîriâzam olduktan sonra, 1475’te Karadeniz’deki Ceneviz kolonilerinin fethine memur edildi. Azak ve Menkub kalelerini aldı ve Kırım Hanlığını Osmanlı Devletinin himâyesine soktu. Bu fetihler aynı zamanda Karadeniz’in Türk gölü hâline getirilmesi projesinin ikinci safhasını da teşkil eder. http://osmanlilar.gen.tr/Devlet-Adamları/gedik-ahmed-pasa.html

Ottoman Empire, Ottomans, Osman

SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN // Osmanli pâdisâhlarinin otuzdördüncüsü, Islâm halîfelerinin doksandokuzuncusudur. Sultan Abdülmecîd'in ikinci oglu olup 1842'de dünyâya gelmistir.  Genç yasta dînî ve fennî ilimleri mükemmel bir sekilde ikmâl etti. Sâzeliyye tarîkati seyhi Mehmed Zâfir Efendi ve Kâdiriyye tarîkati seyhi Ebu'l-hüdâ Efendi'den feyz alarak zâhirdeki dirâyetini, mânevî bir kemâl ile de tâçlandirmistir.

The thirty fourth Ottoman Sultan, Abdul Hamid II is the ninety ninth Caliph of Islam. He was the second son of Sultan Abdülmecid and born in He had been provided by the perfect education of religion and the sciences.

Sultan Abdülhamid Han

Sultan Abdülhamid Han

THE OTTOMAN KEY CASE OF TOMB OF HUSSEIN (R.A.) Osmanlı Dönemi Hz. Hüseyin'in (r.a.) Türbesinin Anahtar Kılıfı

A key case of the Tomb of Imam Hussein (in Kerbela). Ottoman work, send as a sultan's present, ca.

Pinterest
Search