Explore these ideas and more!

CĐT Trần Quốc Thanh đánh giá công ty xây dựng Thiết Thạch: quá trình xây nhà không tránh khỏi thiếu sót, nhưng nói chung khá hài lòng với dịch vụ của công ty. Sẵn sàng giới thiệu công ty với người thân quen

CĐT Trần Quốc Thanh đánh giá công ty xây dựng Thiết Thạch: quá trình xây nhà không tránh khỏi thiếu sót, nhưng nói chung khá hài lòng với dịch vụ của công ty. Sẵn sàng giới thiệu công ty với người thân quen

CĐT Đỗ Đình Khanh đánh giá thiết thạch đã tổ chức thi công công trình chuyên nghiệp, xử lý tình huống nhanh. Hài lòng về cách làm việc của đội ngũ thi công và ban quản lý

CĐT Đỗ Đình Khanh đánh giá thiết thạch đã tổ chức thi công công trình chuyên nghiệp, xử lý tình huống nhanh. Hài lòng về cách làm việc của đội ngũ thi công và ban quản lý

CĐT Võ Tấn Hữu đánh giá uy tín công ty Thiết Thạch: tuy có vài sự cố xẩy ra nhưng đội ngũ thi công biết lắng nghe ý kiến khách hàng và đã nhiệt tình xử lý, tôi hài lòng với cách làm việc của công ty

CĐT Võ Tấn Hữu đánh giá uy tín công ty Thiết Thạch: tuy có vài sự cố xẩy ra nhưng đội ngũ thi công biết lắng nghe ý kiến khách hàng và đã nhiệt tình xử lý, tôi hài lòng với cách làm việc của công ty

ĐDKH Nguyễn Minh Phương Vũ đánh giá uy tín công ty Thiết Thạch có quá trình làm việc tốt, có một số vấn đề nhỏ xảy ra, tuy nhiên đã được công ty khắc phục kịp thời, hài lòng với cách làm việc của công ty

ĐDKH Nguyễn Minh Phương Vũ đánh giá uy tín công ty Thiết Thạch có quá trình làm việc tốt, có một số vấn đề nhỏ xảy ra, tuy nhiên đã được công ty khắc phục kịp thời, hài lòng với cách làm việc của công ty

CĐT Lâm Trưuòng Hồ hài lòng với công trình do Thiết Thạch thi công, đội ngũ thi công làm việc tốt, nghiêm túc khắc phục các sự cố phát sinh trong quá trình thi công

CĐT Lâm Trưuòng Hồ hài lòng với công trình do Thiết Thạch thi công, đội ngũ thi công làm việc tốt, nghiêm túc khắc phục các sự cố phát sinh trong quá trình thi công

CĐT Hồ Thị Lang đánh giá uy tín công ty Thiết Thạch: công trình thường xuyên được theo dõi tiến độ làm việc. khi có sự cố xảy ra, giám đốc và quản lý thi công đã có biện pháp hỗ trợ xử lý kịp thời

CĐT Hồ Thị Lang đánh giá uy tín công ty Thiết Thạch: công trình thường xuyên được theo dõi tiến độ làm việc. khi có sự cố xảy ra, giám đốc và quản lý thi công đã có biện pháp hỗ trợ xử lý kịp thời

CĐT Châu Ngọc Kỳ đánh giá uy tín công ty Thiết Thạch: công trình thi công và bàn giao đúng tiến độ, đội thi công làm việc được. nhà xây xong đáp ứng tính thẩm mỹ của bản vẽ thiết kế ban đầu

CĐT Châu Ngọc Kỳ đánh giá uy tín công ty Thiết Thạch: công trình thi công và bàn giao đúng tiến độ, đội thi công làm việc được. nhà xây xong đáp ứng tính thẩm mỹ của bản vẽ thiết kế ban đầu

CĐT Trần Trường Giang đánh giá cao uy tín công ty Thiết Thạch: công trình thi công hoàn thành tốt, quản lý thi công và chỉ huy trưởng nhiệt tình với công trình, hài lòng với dịch vụ của công ty

CĐT Trần Trường Giang đánh giá cao uy tín công ty Thiết Thạch: công trình thi công hoàn thành tốt, quản lý thi công và chỉ huy trưởng nhiệt tình với công trình, hài lòng với dịch vụ của công ty

CĐT Vũ Văn Quảng đánh giá cao uy tín công ty xây dựng thiết thạch: quá trính thi công có gặp sự cố phát sinh nhưng luôn được công ty có biện pháp xử lý kịp thời, hoàn thành công trình tốt, hài lòng với dịch vụ của công ty

CĐT Vũ Văn Quảng đánh giá cao uy tín công ty xây dựng thiết thạch: quá trính thi công có gặp sự cố phát sinh nhưng luôn được công ty có biện pháp xử lý kịp thời, hoàn thành công trình tốt, hài lòng với dịch vụ của công ty

CĐT Trần Chánh Trung đánh giá uy tín công ty thiết thạch: công trình thi công tốt, các sự cố phát sinh được giải quyết kịp thời, đảm bảo công trình hoàn thành đúng hẹn, hài lòng với dịch vụ của công ty Thiết Thạch

CĐT Trần Chánh Trung đánh giá uy tín công ty thiết thạch: công trình thi công tốt, các sự cố phát sinh được giải quyết kịp thời, đảm bảo công trình hoàn thành đúng hẹn, hài lòng với dịch vụ của công ty Thiết Thạch

CĐT Hồ Ngọc Ánh đánh giá công ty thiết thạch: nhà xây xong khá đẹp, tổ chức xây dựng công trình tốt, dội ngũ thi công làm việc nhiệt tình, khá hài lòng với dịch vụ của Thiết Thạch

CĐT Hồ Ngọc Ánh đánh giá công ty thiết thạch: nhà xây xong khá đẹp, tổ chức xây dựng công trình tốt, dội ngũ thi công làm việc nhiệt tình, khá hài lòng với dịch vụ của Thiết Thạch

CĐT Huỳnh Thắng Dũng đánh giá công ty Thiết Thạch: các sự cố luôn được chỉ huy trưởng và đội thi công xử lý kịp thời. Tôi hài lòng với dịch vụ công ty và trân trọng gởi lời cám ơn tới tập thể nhân viên và ban quản lý

CĐT Huỳnh Thắng Dũng đánh giá công ty Thiết Thạch: các sự cố luôn được chỉ huy trưởng và đội thi công xử lý kịp thời. Tôi hài lòng với dịch vụ công ty và trân trọng gởi lời cám ơn tới tập thể nhân viên và ban quản lý

Pinterest
Search