Explore Of Mediterranean, Flora and more!

Explore related topics

Efecte de les pràctiques agrícoles i del paisatge sobre la flora segetal dels secans mediterranis : implicacions per a la conservació = Effect of farming practices and landscape on the segetal species of mediterranean dry land arable fields : implications for conservation / Roser Rotchés Ribalta ; directors: Xavier Sans Serra, José Manuel Blanco Moreno. [Programa de Doctorat de Biodiversitat — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal, 2015]  #tesisdoctorals

Efecte de les pràctiques agrícoles i del paisatge sobre la flora segetal dels secans mediterranis : implicacions per a la conservació = Effect of farming practices and landscape on the segetal species of mediterranean dry land arable fields : implications for conservation / Roser Rotchés Ribalta ; directors: Xavier Sans Serra, José Manuel Blanco Moreno. [Programa de Doctorat de Biodiversitat — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal, 2015] #tesisdoctorals

Combinació de tècniques d'anàlisi citogenètica en la leucèmia limfàtica crònica : estudi de l'heterogeneïtat dels pacients i aplicabilitat a la pràctica clínica / Anna Maria Puiggrós Metje ; directora: Blanca Espinet Solà. [Programa de Doctorat en Genètica — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2015]  #tesisdoctorals

Combinació de tècniques d'anàlisi citogenètica en la leucèmia limfàtica crònica : estudi de l'heterogeneïtat dels pacients i aplicabilitat a la pràctica clínica / Anna Maria Puiggrós Metje ; directora: Blanca Espinet Solà. [Programa de Doctorat en Genètica — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2015] #tesisdoctorals

Early neurodevelopment, adult human cognition and depressive psychopathology : analysis of neuroimaging brain correlates and epigenetic mediators / Aldo Córdova Palomera ; directora: Lourdes Fañanás Saura. [Programa de Doctorat en Biomedicina — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Animal, 2015]   #tesisdoctorals

Early neurodevelopment, adult human cognition and depressive psychopathology : analysis of neuroimaging brain correlates and epigenetic mediators / Aldo Córdova Palomera ; directora: Lourdes Fañanás Saura. [Programa de Doctorat en Biomedicina — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Animal, 2015] #tesisdoctorals

Synthetic engineering of membrane transport to increase photosynthesis and water use efficiency = Enginyeria sintètica del transport de membrana per tal d'augmentar la fotosíntesi i l'eficiència en l'ús de l'aigua / Carla Minguet Parramona ; directors: Salvador Nogués Mestres, Michael R. Blatt. [Programa de Doctorat en Biologia Vegetal — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal, 2015]   #tesisdoctorals

Synthetic engineering of membrane transport to increase photosynthesis and water use efficiency = Enginyeria sintètica del transport de membrana per tal d'augmentar la fotosíntesi i l'eficiència en l'ús de l'aigua / Carla Minguet Parramona ; directors: Salvador Nogués Mestres, Michael R. Blatt. [Programa de Doctorat en Biologia Vegetal — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal, 2015] #tesisdoctorals

Bacterial populations and functions driving the decontamination of PAC polluted soils = Poblacions i funcions bacterianes implicades en la descontaminació de sòls contaminants amb CAPs / Margalida Tauler Ferrer ; directora i tutora: Magdalena Grifoll Ruiz. [Programa de Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Microbiologia, 2015]  #tesisdoctorals

Bacterial populations and functions driving the decontamination of PAC polluted soils = Poblacions i funcions bacterianes implicades en la descontaminació de sòls contaminants amb CAPs / Margalida Tauler Ferrer ; directora i tutora: Magdalena Grifoll Ruiz. [Programa de Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Microbiologia, 2015] #tesisdoctorals

Estudio de la variabilidad morfológica del acetábulo y los caracteres de senescencia de la región acetabular y otros marcadores de edad del hueso coxal mediante series osteológicas : aplicaciones en antropología y medicina forense / Ana San Millán Alonso ; directors: Danierl Turbón, Carme Rissech. [Programa de Doctorat en Biodiversitat — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Animal, 2015] #tesisdoctorals

Estudio de la variabilidad morfológica del acetábulo y los caracteres de senescencia de la región acetabular y otros marcadores de edad del hueso coxal mediante series osteológicas : aplicaciones en antropología y medicina forense / Ana San Millán Alonso ; directors: Danierl Turbón, Carme Rissech. [Programa de Doctorat en Biodiversitat — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Animal, 2015] #tesisdoctorals

Molecular evolution of unicellular eukaryote metallothioneins : tandem repetition of coordinating domains / Anna Espart Herrero ; supervisor: Sílvia Atrian i Ventura. [Programa de Doctorat en Biotecnologia — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2015]  #tesisdoctorals

Molecular evolution of unicellular eukaryote metallothioneins : tandem repetition of coordinating domains / Anna Espart Herrero ; supervisor: Sílvia Atrian i Ventura. [Programa de Doctorat en Biotecnologia — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2015] #tesisdoctorals

Effects of human activities on nitrogen cycling in mediterranean streams : contrasts between nitrate and ammonium dynamics / Miquel Ribot Bermejo ; director: Eugènia Martí Roca ; tutor: Francesc Sabater i Comas ; codirector: Daniel von Schiller Calle. [Programa de doctorat en Ecologia Fonamental i Aplicada — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament d'Ecologia, 2015]  #tesisdoctorals

Effects of human activities on nitrogen cycling in mediterranean streams : contrasts between nitrate and ammonium dynamics / Miquel Ribot Bermejo ; director: Eugènia Martí Roca ; tutor: Francesc Sabater i Comas ; codirector: Daniel von Schiller Calle. [Programa de doctorat en Ecologia Fonamental i Aplicada — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament d'Ecologia, 2015] #tesisdoctorals

El Trabajo en hipobaria intermitente crónica a gran altitud en Chile : búsqueda de estrategias preventivas para la fase aguda / Juan Silva Urra ; director: Ginés Viscor Carrasco. [Programa de Doctorat en Fisiologia — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Fisiologia i Immunologia, 2015]  #tesisdoctorals

El Trabajo en hipobaria intermitente crónica a gran altitud en Chile : búsqueda de estrategias preventivas para la fase aguda / Juan Silva Urra ; director: Ginés Viscor Carrasco. [Programa de Doctorat en Fisiologia — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Fisiologia i Immunologia, 2015] #tesisdoctorals

Ecology of some keystone invertebrates inhabiting shallow soft bottom communities of the Maresme coast (NW Mediterranean sea) = Ecología de algunos invertebrados clave que habitan en comunidades de fondos blandos someros de la costa del Maresme (noroeste del Mar Mediterráneo) / Marc Baeta Alacio ; directora: Montserrat Ramón ; tutor: Manuel Ballesteros. [Programa de Doctorat en Ciències del Mar — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Biología Animal, 2015]  #tesisdoctorals

Ecology of some keystone invertebrates inhabiting shallow soft bottom communities of the Maresme coast (NW Mediterranean sea) = Ecología de algunos invertebrados clave que habitan en comunidades de fondos blandos someros de la costa del Maresme (noroeste del Mar Mediterráneo) / Marc Baeta Alacio ; directora: Montserrat Ramón ; tutor: Manuel Ballesteros. [Programa de Doctorat en Ciències del Mar — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Biología Animal, 2015] #tesisdoctorals

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search