Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Ict, Marie and more!

Vlastivěda - kraje ČR - Veselá školička Vraclav

⚡Prezentace "Manufaktury a první stroje polovina 18. století Vlastivěda 5. ročník Gabriela Mikulková 2011."

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Rakousko-Uhersko

Kapitola o čase Vlastivěda – 4. ročník ZŠ Vypracovala: Mgr. Věra Vasiljevičová Vlastivěda – 4. ročník ZŠ Vypracovala: Mgr. Věra Vasiljevičová DALŠÍ. - ppt stáhnout

⚡Prezentace " Přemyslovský stát vznikal dlouho.  Přemyslovci rozšiřovali svá území sňatky, dohodami a hlavně násilím.  Chudáci bydleli v dřevěných chatrčích. "