Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Military

31 Pins184 Followers

육군 최강의 특전사 요원들

1

Saved by

Hyun Hwang

아프가니스탄 오쉬노부대 경호경비중대

Saved by

Hyun Hwang

제 2공병여단 도하중대

Saved by

Hyun Hwang

제 2공병여단 도하중대

Saved by

Hyun Hwang

제 2공병여단 도하중대

Saved by

Hyun Hwang

제 2공병여단 도하중대

Saved by

Hyun Hwang

아프가니스탄 오쉬노부대 경호경비중대

1

Saved by

Hyun Hwang

아프가니스탄 오쉬노부대 경호경비중대

Saved by

Hyun Hwang

성신여대 ROTC

1

Saved by

Hyun Hwang

성신여대 ROTC

1

Saved by

Hyun Hwang